Lars Erik Lørdahl

Academic Librarian
Image of Lars Erik Lørdahl
Norwegian version of this page
Phone +47 22844221
Room 3217
Username
Visiting address Humanities and Social Sciences Library Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postal address Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Tasks performed

Tags: Library, History, Archaeology, EndNote, Photo, Archaeology Library

Publications

  • Lørdahl, Lars Erik (2017). Bibliografi over Jan Eivind Myhres trykte publikasjoner, I: Arne Hveem Alsvik; Knut Kjeldstadli; Kim Gunnar Helsvig & Kari-Ellen Lindbekk (red.),  I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre.  Pax Forlag.  ISBN 9788253039695.  Bibliografi.  s 276 - 292
  • Lørdahl, Lars Erik (2009). Bibliografi over Edgeir Benums trykte publikasjoner, I: Jan Eivind Myhre; John Peter Collett & Jon Skeie (red.),  Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  Bibliografi.  s 361 - 363

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published July 7, 2010 4:04 PM - Last modified May 5, 2021 12:10 PM