Lars Erik Lørdahl

Norwegian version of this page
Phone +47 22844221
Room 3217
Username
Visiting address Humanities and Social Sciences Library Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postal address Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Tasks performed

Tags: Library, History, Archaeology, EndNote, Photo, Archaeology Library

Publications

  • Lørdahl, Lars Erik (2017). Bibliografi over Jan Eivind Myhres trykte publikasjoner. In Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar & Lindbekk, Kari-Ellen (Ed.), I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag. ISSN 9788253039695. p. 276–292.
  • Lørdahl, Lars Erik (2009). Bibliografi over Edgeir Benums trykte publikasjoner. In Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter & Skeie, Jon (Ed.), Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-094-8. p. 361–363.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published July 7, 2010 4:04 PM - Last modified Nov. 16, 2021 9:43 PM