Nini Ebeltoft

Senior Academic Librarian - Humanities and Social Sciences Library
Image of Nini Ebeltoft
Norwegian version of this page
Phone +47 22856247
Username
Visiting address Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Tasks performed

Subject specialist in Educational Science/ Education/ Pedagogy

Educational research

Background: Higher education and employment history

 • 2016- Senior Academic Librarian & Educational researcher, University of Oslo.
 • 2011-2016: Associate professor, Department of Education. University Lecturer, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo.
 • 2009: Philosophiae Doctor (PhD).
 • 2003-2008: PhD-project at Centre for Technology, Innovation and Culture and Department of Education. Thesis on Online Education Programs.
 • 1997-1998: Norwegian Schoolnet, Department for Online Supervision, Norwegian Directorate for Education and Training
 • 1998: Master of Education, Department of Education, University of Oslo.
 • 1995-1996: Pedagogical psychological counsellor, Municipality of Oslo.
 • 1993-1994: Teacher, Municipality of Oslo.
 • 1992: Special Education (profession), OsloMet [HiO].
 • 1991: Bachelor of Educational Science, OsloMet [HiO].
 • 1984-1991: Teacher, Municipality of Oslo.
 • 1984: Teacher Education, OsloMet [HiO].
 • 1981-1982: East Asian Studies/Japanese, Department of Culture Studies and Oriental Languages ​​(ILOS), University of Oslo.

Appointments

Tags: Library

Publications

 • Ebeltoft, Nini (2018). Skolelederes organisering av Lesson Study-arbeid. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(1), s 72- 82 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-01-08 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ebeltoft, Nini; Lykkja, Pål Magnus & Hegnes, Atle Wehn (2018). Tverrfaglig forskningsstøtte - et FagSosioTeknisk grenseobjekt. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling.  ISSN 2245-2931.  7(3), s 89- 103 . doi: 10.7146/ntik.v7i3.111489 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ebeltoft, Nini Catharina Blydt Grung (2017). Innblikk i det første veiledningsmøtet ved to ulike skoler., I: May Britt Postholm; Thomas Dahl; Erlend Dehlin; Gunnar Engvik; Eirik J. Irgens; Anita Normann & Alex Strømme (red.),  Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027876.  Fortelling3/kapittel.  s 51 - 58
 • Ebeltoft, Nini (2003). Fremveksten av metodologi som teori. Aktørnettverkteori og fundert teori - samme kilde, ulike løp. Working paper - Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo.  ISSN 1501-8040.  (29), s 1- 85 Show summary

View all works in Cristin

 • Ebeltoft, Nini & Strandskog Arnesen, Sondre (2020). Foreløpige funn/resultater fra analyser av 10 fokusgruppeintervjuer (fremlagt på Forskerutdanningskonferansen 2020). Show summary
 • Beck, Eevi Elisabeth & Ebeltoft, Nini (2019). Teaching in Higher Education: Entangled Materialities, Articulations and Disarticulations.
 • Ebeltoft, Nini (2019). Sosiomaterielle perspektiver..
 • Ebeltoft, Nini (2016). "Lesson Study - en innføring. Historikk, metodologi og bruksområde". " "Om bruken av observasjon i undervisningen".
 • Ebeltoft, Nini (2015). "Kollegasamarbeid med fokus på elevers læring" og "Om observasjon".
 • Ebeltoft, Nini (2015). "Om Lesson Study og skolebasert kompetanseutvikling".
 • Ebeltoft, Nini (2015). Organisering og ledelse av konferansen "Skolelederdagen 2015" (med blant annet åpning av konferansen/innledende innlegg, kommentarer etter forelesninger/til forelesere og publikum, innlegg og avsluttende kommentarer, osv, sammen med Hilde S. Fjeld). Konferansen ble finansiert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og Fylkesmannen i Oslo of Akershus..
 • Ebeltoft, Nini & Fjeld, Hilde Sofie (2015). "Networking - a tool for school development and organisational change?" (Tittel på forelesning).
 • Ebeltoft, Nini & Fjeld, Hilde Sofie (2014). "Translations and associations. A study of enactments and processes of institutionalisation related to governmental efforts of educational development in lower secondary schools in Norway" Research project..
 • Ebeltoft, Nini (2011). "Human Rights Education in the Making. A Tool for Ethics, Collaboration, Accountability and Change? A study of the objectives and methods of human rights education in multicultural classrooms in primary and secondary education in Norway". Research project..
 • Ebeltoft, Nini (2009). "Forbindelsespedagogikk og forandringstaktikk. En studie av internasjonale undervisningsprogrammer på nett". Doktorgradsavhandling antatt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Finansiert av Norges forskningsråd.(Translations and Associations. A Study of International Educational Programmes on the Internet. Students from Schools in Europe, Africa, Asia and the US Dicussing Human Rights Issues). PhD thesis. Faculty of Education, University of Oslo. Unipub.. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 113. Full text in Research Archive.
 • Ebeltoft, Nini (2009). "På hvilke måter kan aktørnettverkteori bidra til pedagogisk viten?" Prøveforelesning/disputas. Universitetet i Oslo..
 • Harnes, Magnus Peter & Ebeltoft, Nini (2006, 30. januar). Digital danning.  Dagens Perspektiv/.
 • Harnes, Magnus Peter & Ebeltoft, Nini (2006, 01. februar). Overskrift: «Navn denne uken: Nini Ebeltoft».  Dagens Perspektiv/Mandag morgen.
 • Ebeltoft, Nini (2005). “Simplicity and multiplicity. Exploring impacts, implications and implementation processes of online educational programmes for pupils in secondary schools worldwide”..
 • Ebeltoft, Nini (2002). Cooperative Cultures in Sociotechnical Communities. On the Tapis.  4
 • Ebeltoft, Nini (2001). Hjælpsomhedskulturen i de sociotekniske fællesskaber. Dansk pædagogisk tidsskrift.  ISSN 0904-2393. Show summary
 • Ebeltoft, Nini (1999). Baklengs inn i fremtiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ebeltoft, Nini (1999). Uforløst debatt om IKT og utdanning. Norsk Skoleblad.  ISSN 0029-2117.
 • Ebeltoft, Nini (1999). Veiledning på nett. Klikk: Magasin om utdanning og læring.
 • Ebeltoft, Nini & Elvebakk, Beate (1999). ”Baklengs inn i fremtiden” (Overskrift på kronikk i Morgenbladet). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ebeltoft, Nini & Elvebakk, Beate (1999). "Tilbake til fremtiden. IKT i utdanning i teori og praksis". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ebeltoft, Nini (1998). ”Digitalt babbel” (Overskrift på kronikkplass, side 3 i Dagbladet). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 3- 3
 • Øgrim, Tellef & Ebeltoft, Nini (1998, 12. januar). "Det grenseløse klasserommet?" IKT, klsseledelse og undervisning..  Dagens næringsliv.
 • Ebeltoft, Nini (1997). Overalt og ingen steder. Samhandling i et globalt datanett for barn og ungdom.
 • Rakkenes, Øystein & Ebeltoft, Nini (1997, 20. mai). Kommunikasjonsteknologi og undervisning NRK P2.. [Radio].  Norsk rikskringkasting (NRK, P2).
 • Ebeltoft, Nini (1995). Fjernundervisning i Norge. En historisk analyse. Mellomfagsoppgave, antatt og publisert av Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Sønneland, Håkon & Ebeltoft, Nini (1995, 01. november). ”Om elektronisk post”.  Romerikes Blad..

View all works in Cristin

Published Feb. 20, 2019 10:12 AM - Last modified Aug. 26, 2020 11:25 AM