Randi Halveg Iversby

Manager - Law Library
Image of Randi Halveg Iversby
Norwegian version of this page
Phone +47-22859491
Mobile phone +47-90182818
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 3. etg. 0164 OSLO
Postal address Postboks 6713 St. Olavs plass 0130 Oslo

Tasks performed

  • Law librarian - Head of Law library
  • Member executive group University Library
Tags: Library, Administrative management

Publications

  • Tuseth, Bård Sverre; Iversby, Randi Halveg & Jansen, Lars Finholt (red.) (2007). Institutt for offentlig rett - bibliografi 1957-2006. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8063-071-1.  386 s.

View all works in Cristin

  • Iversby, Randi Halveg & Riis, Håvard Kolle (2017). Biblioteket – en demokratisk pilar. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  49(7)
  • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Iversby, Randi Halveg (2016, 04. mai). Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. [Internett].  UiO Institutt for offentlig rett.

View all works in Cristin

Published July 7, 2010 4:05 PM - Last modified Dec. 17, 2019 1:07 PM