Mari Lundevall

Head Librarian - Law Library
Image of Mari Lundevall
Norwegian version of this page
Phone +47 22859886
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 3. etg. 0164 OSLO
Postal address Postboks 6713 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tasks performed

  • Collection manager
Tags: Library, Cataloguing

Publications

  • Ohren, Oddrun; Heggø, Dan Michael Olsen; Hougaard, Berit Sonja; Johnsen, Lars; Knutsen, Unni; Kuldvere, Lembi Viola; Lundetræ, Vibeke Stockinger; Lundevall, Mari; Rydland, Kirsten; Rype, Ingebjørg & Tjelta, Torstein (2015). En norsk generell tesaurus?.
  • Kuldvere, Lembi Viola; Heggø, Dan Michael Olsen; Lundevall, Mari; Flatby, Ellen M. Samdahl; Konestabo, Heidi Sjursen & Låberg, Kyrre Traavik (2014). Felles terminologi for klassifikasjon med Dewey. Full text in Research Archive.
  • Hegna, Knut; Lundevall, Mari; Jacobsen, Per Harald & Ness, Bjørn (2013). 40-30-20 - utstilling om nettets historie og tilknytningen til Norge, Universitetet i Oslo og Institutt for informatikk. Show summary
  • Kuldvere, Lembi Viola; Lundevall, Mari; Hegna, Knut; Konestabo, Heidi Sjursen; Låberg, Kyrre Traavik; Flatby, Ellen M. Samdahl & Greenall, Rurik Thomas (2013). Realfagstermer og TEKORD. RDF som plattform for sammenlikning og sammenføyning av emnesystemer?. Full text in Research Archive.
  • Kuldvere, Lembi Viola; Rasch, Bente Kathrine; Lundevall, Mari & Akerholt, Line Nybakk (2010). Clickers: a tool for improving pedagogics and assessment in academic libraries. Personal response systems in the classroom, fun or learning, or both?.

View all works in Cristin

Published Oct. 3, 2016 9:12 AM - Last modified Mar. 12, 2018 1:15 PM