Halvor Kongshavn

Senior Adviser - Law Library
Image of Halvor Kongshavn
Norwegian version of this page
Phone +47 22844079
Mobile phone +47 90514137
Room 104
Available hours Mon-Thur 10-14h
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 3. etg. 0164 OSLO
Postal address Postboks 6713 St. Olavs plass 0130 OSLO

Education

Background

Boards etc

Tags: Library

Publications

 • Kongshavn, Halvor (1997). "Det elektroniske juridiske bibliotek": jus på web. Synopsis.  ISSN 0332-656X.  28(3), s 147- 151 Show summary
 • Kongshavn, Halvor (1997). Iceland, In [Mangler fornavn] Jules Winterton & [Mangler fornavn] Elizabeth M. Moys (ed.),  Information sources in law. - 2nd. edition.  Bowker Saur.  ISBN 1-85739-041-5.  s 237 - 247
 • Kongshavn, Halvor (1995). Nye bøker [kort omtale av aktuelle bøker 1994-95, fast spalte]. Hefte for kritisk juss.  ISSN 0800-4099.  (1-4)
 • Kongshavn, Halvor (1994). A bibliography of articles in non-Scandinavian languages. Det Juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie.  ISSN 0802-1589.  (10), s 26
 • Kongshavn, Halvor (1994). Nye bøker [kort omtale av aktuelle bøker 1993-94, fast spalte]. Hefte for kritisk juss.  ISSN 0800-4099.  (1-4)
 • Kongshavn, Halvor (1993). Sources of legal information in Iceland. International Journal of Legal Information (IJLI).  ISSN 0731-1265.  21(2), s 167- 173

View all works in Cristin

 • Bertnes, Pål Andreas; Kongshavn, Halvor & Trygstad, Kristian Dahle (2012). Praktisk rettskildelære - juridisk informasjonssøking. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42196-7.  252 s.
 • Kongshavn, Halvor & Bertnes, Pål A. (2005). Praktisk rettskildelære: juridisk informasjonssøking. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31558-2.  199 s. Show summary
 • Kongshavn, Halvor (red.) (2003). Nordisk juridisk festskriftbibliografi: innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, finland, Island, Norge og Sverige 1998-2002. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32852-8.  259 s.
 • Strømø, Hanne & Kongshavn, Halvor (1998). Nordisk juridisk festskriftbibliografi: innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1870-1997. Ad Notam Gyldendal; Det juridiske bibliotekfond.  ISBN 82-417-0984-6.  496 s. Show summary
 • Kongshavn, Halvor & Bertnes, Pål A. (1997). Praktisk rettskildelære: en håndbok for jusstudiet. [Mangler utgivernavn].  ISBN 82-417-0748-7.  130 s. Show summary
 • Kongshavn, Halvor (1996). Universitetet i Oslo: eksamensoppgaver 5. avdeling jus 1984-1995, 2. utg. Ad Notam, Oslo.  217 s.
 • Kongshavn, Halvor; Lønningen, Kate & Solemdal, Finn (1996). Juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek. UiB: Det juridiske fakultet.  86 s.
 • Kongshavn, Halvor (red.) (1994). Eksamensoppgaver 2. avdeling jus 1980-1993. 3. rev. utg., med litteraturtips. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-417-0345-7.  108 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published July 7, 2010 4:03 PM - Last modified Mar. 12, 2019 10:57 AM