English version of this page

Fagside for arkeologi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Søk i fagdatabaser

Boksøk

  • Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.
  • HK1 - søkbar kortkatalog over utenlandsk litteratur. Ikke alle bøker før 1966 ligger i Oria
  • Libris - katalog over bøker og tidsskrifter ved universitets- og høyskolebiblioteker i Sverige
  • WorldCat - katalog over bøker over hele verden

Hvor finner jeg arkeologibøker i biblioteket?

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

  • Dewey emneregister til Oria
    Norsk arkeologi står på 936.3Norg
    Norsk middelalderhistorie på 948.101..., mens vikingtidshistorie finnes på 948.022
  • HUMORD - tesaurus for kontrollerte emneord

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Klikkbar logo for Søk & Skriv
Søking, referering og skrivetips

Clickable logo for Akademisk skrivesenter
UiOs akademiske skrivesenter

Klikkbar logo for PhD on Track
Det du trenger for å få din PhD on track


Klikkbar logo for For forskere
Alt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din