Emnesøk

Grov oversikt over arkeologisk litteratur klassifisert etter
UDK-systemet, Dewey-systemet eldre UBO-klassifikasjon:


UDK-systemet:

Arkeologi, allment  902
Arkeologi, typologi  902.01
Arkeologi, funnplasser  902.03
Arkeologi, feltarbeid  902.2
Arkeologi, feltarkeologi, metode  902.3
Arkeologi, registreringsteknikk  902.4
Arkeologi, dateringsteknikk  902.6
Arkeologi, fremstilling: stein og bein  903.01
Arkeologi, fremstilling: keramikk  903.02
Arkeologi, fremstilling: glass  903.03
Arkeologi, fremstilling: tekstil  903.04
Arkeologi, fremstilling: metall  903.05
Arkeologi, gjenstander, dekor  903.08
Arkeologi,gjenstander  903.2
Arkeologi, boplasser  903.3
Arkeologi, bosetninger  903.4
Arkeologi, graver  903.5
Arkeologi, steinsettinger  903.6
Arkeologi, kultplasser  903.7
Arkeologi, skatter  903.8
Arkeologi, andre funn  903.9
Arkeologi, De Britiske øyer  903(410)
Arkeologi, England  903(420)
Arkeologi, Tyskland, Øst Europa  903(43)
Arkeologi, Frankrike  903(44)
Arkeologi, Italia  903(45)
Arkeologi, Spania  903(46)
Arkeologi, Russland ++  903(47)
Arkeologi, Finland  903(480)
Arkeologi, Norge  903(481)
Arkeologi, Sverige  903(485)
Arkeologi, Danmark  903(489)
Arkeologi, Asia  903(5)
Arkeologi, Afrika  903(6)
Arkeologi, Nord-Amerika  903(7)
Arkeologi, Sør-Amerika  903(8)
Oldtidshistorie, generelt  931  
Egypt, Oldtiden  932
Palestina, oldtiden  933
Mesopotamia, oldtiden  935
Nord-Europa, oldtiden  936
Romerriket  937
Hellas, oldtiden  938
Andre områder, oldtiden  939


Dewey-systemet:

Arkeologi, generelt  930.1*
Arkeologi, Kina  931*
Arkeologi, Egypt  932*
Arkeologi, Palestina  933*
Arkeologi, India  934*
Arkeologi, Mesopotamia  935*
Arkeologi, Europa  936*
Arkeologi, Germanske områder  936.3*
 
Danmark : Arkeologi  936.3Danm
Finland : Arkeologi  936.3Finl
Nederland : Arkeologi  936.3Nede
Norden : Arkeologi  936.3Nord
Norge : Arkeologi  936.3Norg
Sverige : Arkeologi  936.3Sver
Tyskland : Arkeologi  936.3Tysk
Østerrike : Arkeologi  936.3Øste

Arkeologi, Romerriket  937*
Arkeologi, Hellas  938*
Arkeologi, andre områder  939*

Norden : Historie  948*
Norge : Historie  948.1*
Norden : Historie; inntil 800  948.01
Norden : Vikingtid : Historie  948.022
Norden : Middelalderen : Historie  948.02


 
Publisert 21. sep. 2010 10:10 - Sist endret 12. feb. 2020 15:51