Arkeologisk litteratur ved UBO

Bøker innen Arkeologi finnes flere steder ved Universitetet:

Arkeologisk bibliotek (Oldsaksamlingen) har fortsatt den største samlingen, den er tilgjengelig for alle studenter og forskere.

I HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus står arkeologisk litteratur hovedsakelig på 930-signaturen, denne finnes i 2.etg.
All litteratur i åpne samlinger, samt deler av magsin-samlingene, er registrert i Oria. Utenlandsk litteratur utgitt før 1966 finnes også i HKI, UBs gamle katalog.
Deler av samlingene er referansesamling som ikke er til utlån, den er merket med Ref. Det dreier seg stort sett bibliografier og leksika.
Bøker i klassisk arkeologi står også i U.etg. (U372) etter gammel oppstilling.

Sophus Bugges bibliotek anskaffer pensumlitteratur for bacheloremner i arkeologi.

Tidskrifter i alle fag står i 1.etg, med eldre årganger i U.etg.

I tillegg er det eldre deler av UB’s gamle samling som ikke er omklassifisert. Der har historie signaturen I, klassisk arkeologi HCIV eller HCVI, disse samlingene står i lukket kjellermagasin. 

Publisert 21. sep. 2010 10:10 - Sist endret 3. mai 2016 13:41