English version of this page

Fagside for arkeologi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Søk i fagdatabaser

Boksøk

  • Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.
  • HK1 - søkbar kortkatalog over utenlandsk litteratur. Ikke alle bøker før 1966 ligger i Oria
  • Libris - katalog over bøker og tidsskrifter ved universitets- og høyskolebiblioteker i Sverige
  • WorldCat - katalog over bøker over hele verden

Hvor finner jeg arkeologibøker i biblioteket?

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Klikkbar logo for Søk & Skriv
Søking, referering og skrivetips

Clickable logo for Akademisk skrivesenter
UiOs akademiske skrivesenter

Klikkbar logo for PhD on Track
Det du trenger for å få din PhD on track


Klikkbar logo for For forskere
Alt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din