Fagside for examen philosophicum

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Studentbiblioteket Sophus Bugge

Bibliotekstilbudet ivaretas hovedsaklig her. Andre avdelinger ved HumSam-biblioteket kan også kontaktes.

Bestill veiledning med fagansvarlig

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Våre søketjenester

Her finner du UBs egne søketjenester