Plasseringen av historiebøker i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

Bøkene i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus er fordelt på et åpent areale, og på et halvåpent og lukket magasin. Alle besøkende har adgang til bøkene i de åpne arealene, mens bøkene i halvåpent magasin kun er tilgjengelige for ansatte ved instituttene og masterstudenter. Ingen har adgang til lukket magasin. Bøker fra lukket magasin bestilles elektronisk via Oria.

Åpen samling

Bøkene i de åpne arealene er klassifisert etter Dewey klassifikasjonsystem. Fagene historie, arkeologi og geografi er alle plassert innenfor deweynummer 900 som står i 2.etg.:

910 - Geografi og reiser

920 - Genealogi

930 - Antikkens historie

940 - Europas historie

950 - Asias historie

960 - Afrikas historie

970 - Nord- og Mellom-Amerikas historie

980 - Sør-Amerikas historie

990 - Historie om andre deler av verden

Historiebøker klassifisert på 900-gruppen omhandler et lands generelle politiske og sosiale historie. Et land, f.eks. Norge, er igjen inndelt i perioder. Noen eksempler på bøker klassifisert på 900-gruppen:

Danmark-Norge 1380-1814. - Oslo : Universitetsforlaget: UHS 948.103 Dan

Rian, Øystein Bratsberg på 1600-tallet : stat og samfunn i symbiose og konflikt: UHS 948.28 Ria

Egge, Åsmund Fra Aleksander II til Boris Jeltsin : Russlands og Sovjetunionens moderne historie: UHS 947.08 EGG

Besøkende i biblioteket må imidlertid være klar over at mange bøker med "historiske emner" kan bli klassifisert på andre deweynumre enn 900-gruppen. Dette fordi man tar i bruk et deweynummer som dekker bokens innhold/tema bedre enn land og århundre. I denne forbindelse benyttes ofte deweynumre i samfunnsvitenskapene, som for eksempel 301 = sosiologi, 306 = sosialantropologi, 320 = statsvitenskap, 330 = økonomi, 340 = rettsvitenskap, 370 = pedagogikk, 380 = handel og transport, og 390 = etnologi og folkloristikk. Noen eksempler på "historiebøker" klassifisert på 300-gruppen:

Migrasjon i Norden / Sølvi Sogner ... [et al.] ; [redaktør: Aud Mikkelsen Tretvik].:UHS 304.848 Mig

Nedkvitne, Arnved Møtet med døden i norrøn middelalder : en mentalitetshistorisk studie:UHS 306.909481 Ned

Sandmo, Erling Tingets tenkemåter : kriminalitet og rettssaker i Rendalen 1763-97: UHS 345.009 San

I bibliotekets hjemmeside finnes et emneregister for dewey. Her kan man føre opp et emne og søke deweynummeret for dette emnet. Videre kan man søke bøker i Oria som er klassifisert på dette deweynummeret. Det er viktig å bruke Oria for å finne bokens plassering i biblioteket. Som beskrevet her, står ikke all historisk litteratur på 900-gruppen.

Biblioteket mangler en del norske historiebøker. Dette skyldes primært at norske avdeling er utskilt fra Universitetsbiblioteket, og befinner seg på Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110. Dette har medført at faget norsk historie har fått huller i samlingen. Nasjonalbiblioteket er derfor et viktig bibliotek når det gjelder norsk historisk forskning. All norsk historie fra Historisk institutts bibliotek er omklassifisert til de åpne samlingene.

Halvåpen samling

Alle de tidligere instituttbibliotekene ved HF er plassert i halvåpent magasin, også Historisk institutts bibliotek. Magasinet heter K311, og ligger i kjelleretasjen. Det er kun masterstudenter og forskere som har adgang til dette magasinet. Man må ha nøkkelkort for å komme inn. Bøker som står her er ikke omklassifisert til dewey, men har beholdt instituttbibliotekenes gamle oppstillingssignatur. Eksempel på oppstillingssignatur i Oria på bøker i halvåpent magasin:

Le Patourel, John The Norman empire Oxford : Clarendon Press, 1976. UHS K311 HIST K 50 Le

Hverken i åpen eller halvåpen samling er det markører som forteller at boken er utlånt. Se derfor alltid i Oria om boken er utlånt!

Tidsskrifter

Siste årgang av alle trykte tidsskrifter som biblioteket abonnerer på, står fremme for publikum i 1.etg., ordnet etter emne. Tidligere årganger (tilbake til 1980) står oppstilt alfabetisk i åpent magasin i underetasjen. Eldre årganger står oppstilt i lukket magasin, og må bestilles i Oria. Finner du ikke tidsskriftet på hyllen, så husk alltid på å søke i Oria. Der står oppstillingssignaturen, enten den står i åpne arealer eller i lukket magasin. Tidsskrifter kan ikke lånes med hjem.
 

Publisert 21. sep. 2010 10:11 - Sist endret 26. juni 2019 13:29