Master- og hovedoppgaver i historie avlagt ved UiO

Alle hoved- og masteroppgaver f.o.m. høstsemesteret 1993 (samt en del eldre oppgaver) står oppstilt i 1. etasje i biblioteket og er til hjemlån. Disse oppgavene er registrert i Oria.

Opp til 1993 ble hovedoppgavene oppbevart ved Håndskriftsamlingen, nå Nasjonalbiblioteket. Ved delingen mellom Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket ble disse oppgavene overført til Universitetsbiblioteket. Disse foreligger kun i ett eksemplar (et arkiveksemplar), og er følgelig ikke til utlån. Ved forespørsel om lån av disse oppgavene vil biblioteket kopiere oppgaven og lage et utlånseksemplar. For å finne frem blant disse eldre oppgavene må man benytte seg av kortkatalogen som står oppstilt i 1. etasje ved hovedoppgavene.

Master- og hovedoppgaver i historie fra andre universiteter i Norge.
Siden 1970-tallet har UBO mottatt hovedoppgaver fra Historisk institutt i Bergen, Trondheim og Tromsø. Alle disse oppgavene er registrert i Oria. De er oppstilt i U372 i underetasjen på deweynr. 902. Dette magasinet er åpent for alle, og alle oppgavene er til hjemlån.

Klausulerte oppgaver.
Klausulerte oppgaver er plassert i lukket magasin. De er kun tilgjengelige der tillatelse fra forfatter, arkivdepot eller arkivskaper foreligger.

Fremfinning: kataloger og bibliografier.

 • Oria.
  Master- og hovedoppgaver avlagt ved UiO f.o.m. høstsemesteret 1993 (og mange andre eldre), samt UHS' beholdning av hovedoppgaver fra andre historiske institutter i Norge, ligger i Oria. 
 • NORA (Norwegian Open Research Arhives)
 • Søk i alle insititusjonsarkivene ved norske universiteter De fleste nye masteroppgaver legges ut i disse arkivene. Ikke alle er digitaliserte masteroppgaver er lagt inn i Bibsys, så det lønner seg å søke også i NORA.
 • Digitaliserte master- og hovedoppgaver i historie ved de enkelte universiteter.
  På nettstedet DUO - Digitale utgivelser ved UiO, finnes en liste over master- og hovedoppgaver i historie avlagt ved UiO (f.o.m. 2002) som kan leses enten i fulltekst eller som sammendrag. De nyeste oppgavene fra andre universiteter er - med noen unntak - tilgjengelige i fulltekst via Bora (Bergen), Munin (Tromsø), NTNU Open (NTNU, har pr 2009 få digitaliserte oppgaver i historie), eller Aura (Agder). DiVA muliggjør også søk på svenske avhandlinger og C-/D-uppsatser. På NORA. 
 • Kortkatalog over hovedoppgaver avlagt ved UiO t.o.m. vårsemesteret 1993.
  For å finne hovedoppgaver avlagt ved UiO før 1993, må man slå opp i en egen kortkatalog som står oppstilt ved hovedoppgavene i 1. etasje i biblioteket. Kortkatalogen er ordnet på forfatter og emne. Faget "historie" er inndelt i følgende grupper: historiografi, Norge opp til 1319, Norge 1319-1813, Norge 1814-1905, Norge1905-1939, Norge fra 1940, tidligere norske områder/norrøne utbygder, andre land, norsk lokalhistorie (ordnet alfabetisk på lokalt område, f.eks. B for Bergen), personalhistorie (ordnet alfabetisk etter navn på omtalt person, f.eks. D for Ludv. Kr. Daa).
 • Database over hovedoppgaver i historie ved norske universitet 1945-93 (Histhov).
  Dette er en bibliografi over hovedoppgaver i historie levert ved norske universitet 1945-1993. Man kan søke på tittel og forfatter. For å søke på emne, gå inn i emneordslisten (som er på engelsk) og velg et begrep. Det opplyses ikke om eierbibliotek. For å se om UHS har oppgaver som er eldre enn 1993, slå opp i kortkatalogen over eldre hovedoppgaver. (Noen eldre hovedoppgaver fra UiO kan også være registrert i BIBSYS.) UHS har, som nevnt over, nær alle hovedoppgaver i historie avlevert ved andre universitet tilbake til 1970-årene. Alle disse er registrert i BIBSYS.
Publisert 30. des. 2009 11:28 - Sist endret 24. jan. 2018 12:58