Konserveringsfaglige ressurser

Databaser og bibliotek

Finn databaser

 • Finn databaser: Alle databaser ved UBO
  • databaser i konservering: bruk lenken "Finn databaser", velg kategori "Historie, filosofi og kultur" og underkategori "Konservering og museologi"
  • databaser i kunsthistorie: bruk lenken "Finn databaser", velg kategori "Kunst og musikk" og underkategori "Kunsthistorie"
 • Databaser I arkeologi, UB Oslo
 • Databaser i kunsthistorie, UB Oslo

Utvalgte faglige databaser

 • Anthropology Plus - kombinerer britiske og amerikanske databaser, artikkelsøk i alle undergrupper av antropologien
 • IBSS -  International Bibliography of Social Sciences
 • JSTOR en tverrfaglig database over artikler i online tidsskrifter med elektronisk tilgang til eldre utgaver av tidsskrifter
 • BASE - en tverrfaglig database over 'Open Access' publikasjoner
 • NORART - norske og nordiske tidsskriftartikler
 • SCOPUS - en referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap
 • SSRN - Social Science Research Network - Samfunnsfaglig open access-database
 • Web of Science - en tverrfaglig database som gir tilgang til: Science citation index expanded, Social science citation index, Arts and humanities citation index og Conference proceedings citation index. Fungerer ikke med Internet Explorer.

Utvalgte konserveringsfaglige databaser

Publisert 19. aug. 2010 08:16 - Sist endret 6. aug. 2018 13:34