Konserveringsfaglige ressurser

Databaser og bibliotek

Finn databaser

Utvalgte faglige databaser

 • Anthropology Plus - kombinerer britiske og amerikanske databaser, artikkelsøk i alle undergrupper av antropologien
 • IBSS -  International Bibliography of Social Sciences
 • JSTOR en tverrfaglig database over artikler i online tidsskrifter med elektronisk tilgang til eldre utgaver av tidsskrifter
 • BASE - en tverrfaglig database over 'Open Access' publikasjoner
 • NORART - norske og nordiske tidsskriftartikler
 • SCOPUS - en referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap
 • SSRN - Social Science Research Network - Samfunnsfaglig open access-database
 • Web of Science - en tverrfaglig database som gir tilgang til: Science citation index expanded, Social science citation index, Arts and humanities citation index og Conference proceedings citation index. Fungerer ikke med Internet Explorer.

Utvalgte konserveringsfaglige databaser

 • AATA Online - Art and Archaeology Technical Abstracts
 • Art Discovery - Metasøk i over 30 kunstbibliotek
 • Art and Art Sciences - Tilgang til innholdsfortegnelser til over 425 tidsskrifter innen kunsthistorie, konservering, osv.
 • Bibliography of the History of Art (BHA) - the world's most comprehensive bibliography of scholarly writing about the history of western art. BHA includes articles from over 1,200 journals.
 • BCIN - The Bibliographic Database of the Conservation Information Network
 • Conservation Online - CoOL - Conservation OnLine document library, Foundation of the American Institute of Conservation of Historic & Artistic Works
 • Conservation DistList - Conservation Distributed list, Foundation of the American Institute for Conservation of Historic & Artistic Works
 • eMunch - et digitalt arkiv med materiale hentet fra Munch-samlingen i Munchmuseet. Hovedsakelig består innholdet av tekster skrevet av Edvard Munch og brev til og fra Edvard Munch. The English edition of Edvard Munch’s texts contain a selection of writings together with background material, secondary literature and information about the collection.
 • Historic England - database med publikasjoner av Historic England, mange Open Access publikasjoner i PDF format
 • Konservatorskolens Bibliotek, København
 • Kunsthistorisk bibliografi (KUNSTBIB) - Inneholder basene ARLIS og Falck: Referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika, (ARLIS og Langballe: også utstillingskataloger) - utgitt i Norge og i utlandet inntil 1971 (Langballe), 1971-1986 (Falck), 1992- (ARLIS - men også eldre når det gjelder Edv. Munch); Bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- (da registrert i ARLIS)
 • CCI Library and Staff Bibliography - Canadian Conservation Institute
 • Project MUSE -  database, digital humaniora og samfunnsfag
 • Conservable network - knowledge database - faglig informasjon tilgjengelig fra et nettverk av konservatorer og andre interesserte
Publisert 19. aug. 2010 08:16 - Sist endret 13. feb. 2019 09:45