Konserveringsfaglige ressurser

Databaser og bibliotek

Finn databaser

 • Finn databaser: Alle databaser ved UBO
  • databaser i konservering: bruk lenken "Finn databaser", velg kategori "Historie, filosofi og kultur" og underkategori "Konservering og museologi"
  • databaser i kunsthistorie: bruk lenken "Finn databaser", velg kategori "Kunst og musikk" og underkategori "Kunsthistorie"
 • Tidsskrifter i konservering
 • Databaser I arkeologi, UB Oslo
 • Databaser i kunsthistorie, UB Oslo

Utvalgte faglige databaser

 • Anthropology Plus - kombinerer britiske og amerikanske databaser, artikkelsøk i alle undergrupper av antropologien
 • IBSS -  International Bibliography of Social Sciences
 • JSTOR en tverrfaglig database over artikler i online tidsskrifter med elektronisk tilgang til eldre utgaver av tidsskrifter
 • BASE - en tverrfaglig database over 'Open Access' publikasjoner
 • NORART - norske og nordiske tidsskriftartikler
 • SCOPUS - en referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap
 • SSRN - Social Science Research Network - Samfunnsfaglig open access-database
 • Web of Science - en tverrfaglig database som gir tilgang til: Science citation index expanded, Social science citation index, Arts and humanities citation index og Conference proceedings citation index

Utvalgte konserveringsfaglige databaser

Publisert 19. aug. 2010 08:16 - Sist endret 2. sep. 2016 10:48