Plassering

  • Pensum- og bakgrunnslitteratur finnes til en viss grad på Studentbiblioteket Sophus Bugge og i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.
  • Mye finnes bare som håndbibliotek i IAKH, avdeling for konservering i Fredriksgate 3, bare litt av denne litteraturen ligger i Oria, med signatur UHS/ARK KONS IAKH.
  • Annen litteratur som er registrert i Oria finnes på bibliotekene ved Kulturhistorisk Museum, både Etnografisk bibliotek, Arkeologisk bibliotek og Konserveringsavdelingen, med signaturer som: UHS/ETNO -  UHS/ARK  UHS/ARK, Kons.avd UHS/ARK, Rest.avd - UHS/ARK, MA
Publisert 21. sep. 2010 10:13 - Sist endret 2. sep. 2016 10:54