Emnesøk

Dewey emneregister gir en oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er plassert etter emne. Du kan søke på emneord eller på deweynummer.

HUMORD er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Du kan også søke etter publikasjoner i emne-søkefeltene Oria (avansert søkemodus).

Dewey-numre av spesiell interesse for fagene etnologi og folkloristikk:

001.433 Intervjuteknikk
069 Museumsvirksomhet

Innenfor nummerne 301-307 er det mye av interesse for etnologer:
302 Sosial interaksjon
303 Sosiale prosesser
304 Natur og samfunn
305 Sosiale grupper
306 Kultur og institusjoner
307 Samfunn
307.72 Kystkultur

Etnologi

390 Etnologi og folkloristikk
390.01 Teori og metode
390.0723 Feltarbeid etnologi
390.083 Barn : Kultur og tradisjoner
390.2 Folkekultur
390.24 Bondekultur og arbeiderkultur
390.4 Yrkestradisjoner
391 Mote og klær
392 Livsløpstradisjoner og ritualer
393 Døden
394 Skikker
394.1 Mat og drikke
394.2 Festtradisjoner
394.26 Årsfester
394.7 Riddervesen
395 Skikk og bruk

Folkloristikk

398 Folkloristikk og folklore
398.2 Folkedikting
398.3 Natur og fysiske fenomener
398.352 Personer
398.353 Folkemedisin
398.354 Folklore knyttet til livsløp
398.368 Planter
398.4 Magi
398.41 Folketro
398.45 Overnaturlige vesener
398.8 Folkeviser, rim og regler
398.9 Ordtak

Andre relevante Dewey-numre

581.634 Medisinplanter, botanikk
615.32 Medisinplanter, legemidler
637 Seterdrift
639.1 Jakt
363.69 Kulturminner, fortidsvern
745-49 Husflid, kunsthåndverk
781.62, 782.42162 Folkemusikk
790.1 Fritidsaktiviteter
790.19 Lek
793.31 Folkedans
799 Jakt og fiske : Sport
914 Geografi og reiser, Europa
948 Historie, Norden
948.1 Historie Norge (lokalhistorie inndelt etter fylker)

 

Publisert 21. sep. 2010 10:17 - Sist endret 6. des. 2021 11:16