Hvor finner jeg bøkene?

Åpne arealer:
Etnologi- og folkloristikk bøkene er stort sett stilt opp i 2.etasje, sammen med den samfunnsvitenskapelige litteraturen. De er stilt opp etter Deweys desimalsystem. Numrene 390-395 er de "offisielle" numrene for etnologi, 398 for folkloristikk. Relevant litteratur finnes også innen andre av de samfunnsvitenskapelige fagområdene. Norsk/nordisk kulturhistorie finnes innen 900-gruppen.

Halvåpne og lukkede arealer: En del eldre litteratur er plassert i underetasjen eller i magasin. Det som er i lukkede magasiner må bestilles.

Trykte tidsskrifter, generelle referanseverker og masteroppgaver er oppstilt i 1. etasje.

Faglig referanselitteratur er oppstilt bak veiledningsskranken i 2. etasje (Referansesamling - Ref2)

Publisert 21. sep. 2010 10:17 - Sist endret 3. mai 2016 13:41