Fagside for kulturhistorie

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Portrettbilde av Gisela AttingerGisela Attinger

Fagansvarlig for kulturhistorie
HumSam-biblioteket

Søk i fagets databaser og oppslagsverk

Det finnes ingen databaser som er spesielt beregnet på kulturhistorie. For å finne litteratur innen kulturhistorie må man gå til baser som dekker beslektete felt. Se Databaseoversikten.

Boksøk

Noe du savner i bibliotekets samlinger? Send innkjøpsforslag!

Emnesøk i bibliotekkatalogen

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Tidsskrifter

  • Project Muse: fulltekstdatabase med vitenskapelige tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.
  • JSTOR gir elektronisk tilgang også til eldre utgaver av tidsskrifter.

Andre fagressurser

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?