Fagside for museologi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Gisela AttingerGisela Attinger

Fagansvarlig for museologi
HumSam-biblioteket

Søk i fagets databaser og oppslagsverk

For relevante databaser se Databaseoversikten.

Boksøk

Noe du savner i bibliotekets samlinger? Send innkjøpsforslag!

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Tidsskrifter

  • Project Muse: fulltekstdatabase med vitenskapelige tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.
  • JSTOR gir elektronisk tilgang også til eldre utgaver av tidsskrifter.

Andre fagressurser

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser m.m.?