Bøker

For å finne fram til bibliotekets bøker må du søke i disse katalogene:

  • Oria Inneholder bøker, tidsskrifter, artikler mm. (trykt og elektronisk). Du avgrenser på bøker ved å velge "Bøker" under "Materialtype".
  • HK1 Alfabetisk katalog over utenlandsk litteratur mottat ved biblioteket før 1966.

Andre nyttige kataloger og ressurser:

Publisert 5. mai 2011 11:50 - Sist endret 6. mars 2018 09:45