Emnesøk

Dewey emneregister gir en oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er plassert etter emne. Du kan søke på emneord eller på deweynummer.

HUMORD er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Du kan også søke etter publikasjoner i emne-søkefeltene i Oria (avansert søkemodus).

Dewey-numre av spesiell interesse for museologi:

Museumsvirksomhet 069
Museologi 069.01
Planlegging : Museer 069.068
Museumspedagogikk 069.07
Kvinner : Museer 069.082
Museumshistorie 069.09
Publikumsvirksomhet : Museer 069.
Museumsundervisning 069.15
Museumsforvaltning 069.2
Innsamling : Museumsgjenstander 069.4
Samlinger : Museer 069.5
Registrering : Museumsgjenstander 069.52
Konservering : Arkeologi, Gjenstander ... 069.53
Tyvegods og forfalskninger : Museer 069.54
Kulturminner, Fortidsvern 363.69
Kulturminner, Sentralforvaltnning 351.859
Museer, Kunst generelt 700.74
Kunstmuseer 708-708.99

 

Publisert 4. mai 2011 16:01 - Sist endret 16. sep. 2021 21:06