Ada Lovelace og kvinner i informatikken

Utstillingen ble første gang åpnet på Ada-dagen 14.oktober 2015. Komitéen som sto for arrangement og utstilling: An My Thi Nguyen, Tannaz Navaie Roshandel, Mahasty Assi, Alisa Odincova og Batul Shehzad med noe støtte fra Informatikkbiblioteket.

Utstillingen inneholder plakater, intervjuer og litteratur.

Utstillingen ble rigget ned i mai 2016, men hentes frem igjen ved spesielle anledninger - som den årlige, internasjonale Ada Lovelace-dagen.

Utstillingsbilder.

Sett fra korridoren: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

Sett fra biblioteket: (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).

Plakatene

 • Ada Lovelace - 200 år

  En hyllest til verdens første programmerer og historiske kvinner i informatikkverdenen.

  Les mer ...

 • Ada Lovelace [1815-1852]

  Augusta Ada King, grevinne av Lovelace var en britisk matematiker og datapioner. Hun er hovedsakelig anerkjent i dag for sitt arbeid med Charles Babbages mekaniske maskin The Analytical Engine, som var en forløper for dagens moderne datamaskiner.

  Les mer ...

 • Barndom

  Født Augusta Ada Byron 10. desember 1815, var Ada eneste barn av dikteren Lord Byron (1788- 1824) og baronesse Anne Isabella Milbanke (1792-1860). Ada var én måned gammel da ...

  Les mer ...

 • Møtet med Charles Babbage

  Ada Lovelace møtte professor Charles Babbage i juni 1833 gjennom deres felles venn Mary Somerville. Senere samme måned inviterte Babbage henne til ...

  Les mer ...

 • Den analytiske maskinen

  Den første beskrivelsen på Charles Babbage sitt arbeid på den analytiske maskinen (The Analytical Engine) kom i 1834. Dette var en mer avansert maskin som var designet for å håndtere alle typer matematiske beregninger.

  Les mer ...

 • "The Analytical Engine has no pretensions whatever to ...

  ...originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. It can follow analysis; but it has no power of anticipating any analytical relations or truths”

  Les mer ...

 • Ada Lovelace og hennes samtid

  Ada Lovelace levde i en tid der det ikke var lik rett til skolegang og utdanning for kvinner og menn. I Storbritannia hadde ikke kvinner tilgang til å ta utdanning ved et uni- versitet før i 1870-årene. Jenter slik som Ada,

  Les mer ...

 • Ettermæle

  Ada Lovelaces bidrag som den aller første dataprogrammerer har gjort henne til et viktig sym- bol for kvinner innen teknologi og vitenskap i dag. På grunn av hennes arbeid har hun blant annet fått ulike minnedager, bygninger og virksomheter rundt i verden oppkalt etter seg.

  Les mer ...

 • Programmeringsspråket Ada

  I 1970 tok USAs forsvarsdepartement initiativ til å utforme et høynivå programmeringsspråk oppkalt etter Ada Lovelace. Ada er et statisk og strukturert programmeringsspråk som er designet til store, langvarige programmer og særlig for innebygde systemer.

  Les mer ...

 • Fra "The thrilling advantures of Lovelace and Babbage" (Lenke)

  Les mer ...

 • De kvinnelige pionerene

  Gjennom historien har en rekke kvinner gitt viktige bidrag til den teknologiske utviklingen, og dermed blitt rollemodeller til inspirasjon for både menn og kvinner over hele verden. Her er et lite utvalg av dem:

 • Grace Hopper (1906 - 1992)

  Dataprogrammerer, matematiker, kontreadmiral. Grace Hopper var en kvinne med mange talenter, anerkjent for sitt banebrytende arbeid innen informatikk. Hun var en av de første programmererne av datamaskinen Harvard Mark I, og var også med på å utvikle den første kompilatoren, som førte til dannelsen av programmeringsspråket COBOL.

  Les mer ...

 • Hedy Lamarr (1914 - 2000)

  Hedy Lamarr er først og fremst kjent som en av Hollywoods vakreste skuespillere gjen- nom tidene, men også som medoppfinner av en tidlig teknikk for frekvenshoppete- knologi som er en del av grunnlaget for trådløs kommunikasjon i dag.

  Les mer ...

 • Kvinnene bak ENIAC (1946)

  I 1946 kom maskinen ENIAC i drift. Dette var en av de første store, helt elektroniske regnemaskiner og en viktig forløper for moderne datamaskiner. Seks bemerkelsesverdige kvinner sto bak programmeringen av denne: Betty Snyder Holberton, Kathleen McNulty Mauchly Antonel-

  Les mer ...

 • Søster Mary Kenneth Keller (1914? – 1985)

  Søster Mary Kenneth Keller var nonne og en pioner innen informatikk. Hun regnes som den første kvinnen som fikk en dok- torgrad i Computer Science.

  Mary Allen Wilkes (1937 - )

  Mary Allen Wilkes er en tidligere program- merer og dataingeniør, og kjent for å være den første personen i verden som både byg- get og brukte en hjemmedatamaskin.

  Les mer ...

 • Jean E. Sammet (1928 - )

  Jean Sammet sto bak utviklingen av programmeringsspråket FORMAC, og er også an- erkjent som en av verdens fremste eksperter på programmeringsspråk. Hennes arbeid med dette har lagt et grunnlag som fremtidige dataforskere kan bygge videre på.

  Les mer ...

 • Margaret Hamilton (1936 - )

  Juli 1969 fulgte hele verden med da det første mennesket tok sine skritt på månen. Margaret Hamilton var programvareingeniør i ledelsen for NASAs Prosjekt Apollo og skapte koden som sørget for at romekspedisjonen Apollo 11 ble en suksess.

  Radia Perlman (1951 - )

  Kjent under kallenavnet “the Mother of Internet”, er Radia Perlman personen som står bak utviklingen av algoritmen for the Spanning Tree Protocol, selve grunnlaget for at dagens internett er mulig.

  Les mer ...

 • Carol Shaw (1955 - )

  Carol Shaw regnes som den første kvinnelige videospill-designeren for spillprototypen Polo og spillet 3D Tic-Tac-Toe ved dataselskapet Atari i henholdsvis 1978 og 1979.

  Les mer ...

 • Et utvalg av ulike nettverk, foreninger og tiltak

  Les mer ...

Intervjuene

 • ALEXANDRA LEISSE

  Alexandra jobber som interaksjonsdesigner i Iterate. Hun lager konsepter, trådskisser, flytdiagrammer osv. som definerer hvordan en applikasjon skal fungere.

  Les mer ...

 • ALMA LEORA CULÉN

  Alma er førsteamanuensis med 22 års erfaring fra Institutt for Informatikk. Hun underviser i emnene INF2260 / INF4060 Interaction design og INF5591/INF9591 Advancements in Interaction Design.

  Les mer ...

 • ANNE CATHERINE GRETLAND

  Anne jobber til daglig som Business Development Lead, innen Public Cloud i selskapet Compello, som utvikler programvare. Før hun startet i Compello jobbet Anne 16 år i Microsoft, i ulike roller. Blant annet var hun salgssjef for SMB-markedet og Western Europe Anti-Piracy lead, med ansvaret for 14 land. Hun er i tillegg medgründer ...

  Les mer ...

 • ELLEN KAROLINE HENRIKSEN

  Ellen jobber med fagdidaktikk på Fysisk institutt. Fysikkdidaktikk dreier seg om læring, undervisning og motivasjon i fysikkfaget. For tiden forsker hun for eksempel på elevers begrepsutvikling innen kvantefysikk og relativitetsteori, og tidligere har hun forsket mye på hva som får ungdom til velge - eller velger bort - realfaglig utdanning.

  Les mer ...

 • SIRI ANNETHE MOE JENSEN

  Siri er Cand.Scient i informatikk retning databehandling fra IFI i 1989, og skrev hovedoppgave innen datakommunikasjon. Utenom IFI har hun familie med to barn og en hund - og bruker det meste av fritiden i Norske Redningshunder. I dag jobber hun som universitetslektor i Studielaben ...

  Les mer ...

 • TONE BRATTETEIG

  Tone er professor ved IFI og leder forskningsgruppa Design av informasjonssystemer. Hun er også leder av studieprogrammet Infor matikk: design, bruk, interaksj on. Hun underviser i INF1510 - Bruksorientert design og INF5200 - Computer-supported cooperative work. Tone var med på å lage den første jentegruppa ved IFI.

  Les mer ...

 • TORGUNN KAROLINE MOE

  Karoline er en entusiastisk matematiker og syngende småbarnsmor med toppturtrang, silkekjoleglede og grønne visjoner. Til daglig jobber hun med forskerstøtte, formidling, forskning, undervisning og grafisk design på Realfagsbiblioteket og Matematisk Institutt.

  Les mer ...

Litteratur

I tilknytning til utstillingen ble det laget en liten bibliografi. Mange av bøkene inngikk i utstillingen.

Publisert 14. apr. 2016 11:24 - Sist endret 11. okt. 2016 09:37