English version of this page

Fagside for jus

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Juridisk bibliotek

Åpningstider, kontaktinformasjon m.m.

Juridiske kilder

Lovdata
Lovgivning, forarbeider, avgjørelser, EU/EØS-rettskilder

Lovdata 
For bruk på bibliotekets åpne PCer

Gyldendal rettsdata
Lovgivning, forarbeider, avgjørelser, Norsk lovkommentar m.m.

Karnov Danmark / Retsinformation / UfR
Dansk lovgivning, avgjørelser m.m.

Juno / Sveriges Riksdag / SOU
Svensk lovgivning, avgjørelser m.m.

Juridisk nettviser
Søkeside for juridiske databaser og nettsider som er gratis tilgjengelig på nett.

Eur-Lex
EUs lovgivning, avgjørelser fra EU-domstolen m.m.

HUDOC
Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Norges traktater
Informasjon om traktater Norge er part i.

Image may contain: Smile, Computer, Personal computer, Laptop, Automotive design.

Stilling ledig

Biblioteket søker studentmedarbeidere våren 2023.
Søknadsfrist 1. desember 2022.

Trenger du hjelp?

Vi tilbyr digital hjelp: 

Søk etter juridiske artikler

Søk etter juridiske e-bøker

E-bøker er i utgangspunktet søkbare via Oria, men ikke alle. For eksempel finnes det databaser som inneholder e-bøker. Disse e-bøkene finner du ikke via Oria. Denne siden gir deg en oversikt over hvilke databaser som inneholder ebøker. I tillegg finner du lenker til de største e-bokleverandørene våre.

Nye bøker i biblioteket

Send innkjøpsforslag

Finn bøker via juridiske emneord

Våre kurs

Kurs for studieprogrammer og emner ved Det juridiske fakultet

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Arrangementer

Ingen arrangementer

Andre nettressurser


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din