Søk etter juridiske artikler

Juridiske artikler er i utgangspunktet søkbare via Oria, men ikke alle. Her finn du en oversikt over de mest brukte ressursene for å søke etter juridiske artikler.

Studenter og ansatte har tilgang til artiklene også utenfor utenfor UiOs nettverk.

Artikler i norske tidsskrifter

 • Idunn.no
  Juridiske tidsskrifter fra Universitetsforlaget.
   
 • Lovdata : Litteratur
  Delbase i Lovdata. Inneholder fulltekst av flere tusen artikler, som er publisert i norske juridiske tidsskrift og festskrift.
   
 • Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart)
  Referanser til norske og nordiske tidsskriftartikler fra 1980. Bruk "Sjekk beholdning" for å finne ut hvor tidsskriftet finnes.
   
 • Revisjon og regnskap
  Fagtidsskrift innen revisjon, regnskap, selskapsrett, skatt og avgift. 
   
 • Skattenytt
  Artikler om skatt og avgifter.
   

Artikler i utenlandske og internasjonale tidsskrifter

 • Artikelsök 
  Referanser til svenske artikler.
   
 • Beck-online: Zeitschriften
  Fulltekst. Juridiske tidsskrifter fra Verlag C.H. Beck. Tyskspråklig. 
   
 • bibliotek.dk - Artikelsøg 
  Referanser til danske artikler.
   
 • Google scholar
  Søkemotor for vitenskapelig informasjon. Gir bla treff på artikler utgitt av akademiske forlag, avhandlinger fra høyere utdanning, bøker, sammendrag og rapporter fra forskjellige forskningsområder. Vær oppmerksom på at referansene ofte er ufullstendige og feilaktige. Klikk på lenken "FullText@UBO" for tilgang til fulltekst eller bestilling av lån/kopi.
   
 • HeinOnline
  Inneholder juridiske tidsskrifter i fulltekst, stort sett amerikanske. Dekning av de fleste tidsskriftene går tilbake til første nummer, men inkluderer sjelden siste årgang. God base for å finne fulltekst til eldre artikler. Har også med "legal classics". Velg "Law Journal Library" fra hovedsiden, og bruk "Advanced search".  Inkluderer også "Foreign & International Law Resources Database" og "Kluwer Law International Journal Library" - se baseoversikten på første side.
   
 • Nordisk tidsskrift for selskabsret
  Tidsskriftet behandler aktuelle juridiske og økonomiske emner av betydning for selskabsretten herunder også konkurranserett, skatterett, regnskap og revisjon.
   
 • Nordiskt immateriellt rättsskydd
   
 • Ny juridik
   
 • Svensk juristtidning
   
 • Ugeskrift for retsvæsen
   
 • Westlaw International
  Internasjonale tidsskrifter i fulltekst. Inneholder også rettskilder. Hovedvekt på anglo-amerikansk materiale, men omfatter også tidsskrifter og rettskilder fra andre regioner.  


Her finner du en oversikt over alle e-tidsskriftene som biblioteket abonnerer på.

Publisert 27. apr. 2012 10:50 - Sist endret 20. mai 2022 13:06