Juridiske e-bøker

E-bøker er i utgangspunktet søkbare via Oria, men ikke alle. For eksempel finnes det databaser som inneholder e-bøker. Disse e-bøkene finner du ikke via Oria. Denne siden gir deg en oversikt over hvilke databaser som inneholder ebøker. I tillegg finner du lenker til de største e-bokleverandørene våre.

Databaser som inneholder e-bøker

Tysk database med tilgang til bøker mm fra Verlag C.H.Beck.
 
Receuil des cours. Database med litteratur basert på forelesningene ved The Hague Academy of International Law.
 
Database med tidsskrifter og annen litteratur. Inneholder blant annet delbasen Legal classics (over 15000 titler), og delbasen Women and the Law (Peggy) som inneholder bøker, biografier og tidsskrifter.(over 3000 titler)
 
Database innen sjørett og tvisteløsning. inneholder ressurser som Lloyds Law reports og  Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly i tillegg til en rekke løsblad og e-bøker. (Trykk loginn øverst på siden og skriv inn e-postadresse for å få tilgang)
 

IBFD Tax Research Platform

Database innen skatterett med e-bøker i tillegg til primærkilder, artikler, nyheter m.m.

 

Tilgang til universitetsforlagets blå lovkommentarer i pdf format, i tillegg til kommentarer til lover. Vi har ikke tilgang til annen faglitteratur.
 
E-bøker mm innen voldgift. (E-bøkene er ikke søkbare via Oria)
 
E-bøker mm innen konkurranserett. (E-bøkene er ikke søkbare via Oria)
 
E-bøker mm innen immaterialrett. (E-bøkene er ikke søkbare via Oria)
 
Over 180 titler innenfor ulike områder av internasjonal rett.
 
Inneholder 170 kommentarutgaver og juridiske fagbøker i tillegg til rettskilder, lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar og dokumentmaler. Rettsdata Total med faglitteratur er kun tilgjengelig for ansatte. Studenter får gratis tilgang direkte fra Gyldendal til Rettsdata Total. Rettsdata Total inneholder ikke e-bøker.

 

Forlag vi har kjøpt e-bokpakker fra

Brill - Human Rights and Humanitarian Law E-Books Collections

Brill - International Law E-Books Online

Cambridge Core Law

Edward Elgar Online

Oxford Scholarship Online

SpringerLink e-books Law
 

Publisert 12. mars 2020 11:59 - Sist endret 12. mai 2020 13:04