Digitalisert rettshistorisk materiale

- utvalgte nettdokumenter hentet fra samlinger i Norge.

Grunnlovsdokumenter

Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge / udarbeydet af J.G. Adler og C.M. Falsen, også kalt Det Adler-Falsenske grundlovsutkast.
Bla i manuskriptet(Kilde: GDM)
 

Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge / udarbeidet av J.G Adler og C.M. Falsen. Christiania 1814. 80 s. [Trykt materiale].
Bla i boken (Kilde: minuskel)
 

Udkast til Grundlov for Kongeriget Norge paa Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814 / av Nicolai Wergeland
Vedlagt ligger: Brev fra N. Wergeland og O. Mørch til magistraten i Christiansand
Bla i manuskriptet (Kilde: GDM)
 

Grunnloven 17. mai 1814
Om dokumentet | pdf-versjon (Kilde: SA)
 

Grunnloven i ulike utgaver. [Transkribert]
Grunnloven av 17. mai 1814 | Grunnloven av 4. november 1814 | Gjeldende grunnlov (Kilde: SA)

 

Flere dokumenter knyttet til Eidsvoll 1814

Eidsvollsfullmakter
Fra Digitalarkivet (Arkivverket)
 

Fortrolige Breve til en Ven, skrevne fra Eidsvold i Aaret 1814/ af et Medlem af Rigsforsamlingen
Les boken (Kilde: minuskel)
 

Kundgjørelse af Rigsforsamlingens Beslutninger af 19de Mai 1814, angaaende første ordentlige Storthings Holdelse og de Sager, som i Særdeleshed blive Gjenstand for dets Overveielse og Afgjørelse / utgitt av [Kongen]. Christiania 1814. 7 s.
Bla i boken | Opplysninger i ORIA (Kilde: NB Digital)

 

Annet rettshistorisk materiale

Haffner, Vilhelm (1864-1959)
Innstillinger og betenkninger fra kongelige og parlamentariske kommisjoner, departementale komitéer m.m. ORIA
B.1: 1814-1924 Fulltekst
B.2: 1925-1934 : med tillegg for tidsrummet 1814-1924. Fulltekst
 

Naturrettens eller den almindelige retslæres grundsætninger/ Schlegel, Joh. Fr. Vilhelm
Bind 1 | Bind 2 (Kilde NB Digital)

 

Det norske videnskaps-akademi

Eldre publikasjoner i den nasjonale bibliotekbasen Oria - trykt og elektronisk:

Register til Forhandlinger og skrifter utgitt av Videnskapsselskapet i Kristiania 1858-1924

Register til publikasjoner utgitt av Det norske videnskaps-akademi i Oslo 1925-1939

Register til publikasjoner utgitt av Det norske videnskaps-akademi i Oslo 1940-1956
 

Avhandlinger I Matematisk-naturvitenskapelig klasse

Avhandlinger II Historisk-filosofisk klasse

Fridtjof Nansen minneforelesning 1962-2003

 

 

Vet du om noe mer? Er det noe som mangler, noe som det hadde vært nyttig å inkludere på denne siden?
Send forslag til Karen Danbolt, bibliotekar ved Rettshistorisk samling.

Publisert 9. okt. 2012 12:34 - Sist endret 26. feb. 2018 10:56