Søk etter eldre juridisk litteratur

En mindre del av den eldste boksamlingen i Juridisk bibliotek er registrert i biblioteksbasen ORIA. Hoveddelen av samlingen kan foreløpig bare lokaliseres ved oppslag i UBs eldste katalog HKI.

Samlingen av eldre juridisk litteratur ved Juridisk bibliotek har en lang og kronglete historie m.h.t. tilblivelse, lokalisering og katalogisering. Best oversikt over hva som finnes i samlingene får man kun ved å henvende seg til Rettshistorisk bibliotek. Søkemulighetene for samlingen ser i hovedtrekk slik ut:
 

Samlinger i sikringsmagasin:

L-samlingen (La og Lb)
L-samlingen inneholder bøker fra UBs opprinnelige samling av utenlandsk juridisk litteratur. Størstedelen av de ca 22 000 bindene kan foreløpig bare gjenfinnes ved oppslag i den gamle Hovedkatalog I - HKI.

HKI er Universitetsbibliotekets eldste alfabetiske hovedkatalog, inneholdende all utenlandsk litteratur anskaffet fra oppstarten i 1813 til og med 1965. Katalogsedlene er skannet og søkbare ut fra prinsipper som er nærmere beskrevet her.

En mindre del av L-samlingen er registrert i biblioteksbasen ORIA. Disse postene kan gjenkjennes ved at det i ORIA-posten er et La- eller Lb-nummer som oppstillingssignatur, f.eks. Gmag Lb 3351. 
I 2013 gikk biblioteket i gang med et Registreringsprosjekt, der målet er å registrere alle bind i La- og Lb-samlingen i biblioteksbasen.


Samlingene Gm I og Gm II
Gm-samlingene består av tilsammen 14 000 bind, hvorav størstedelen er registrert i ORIA. Gm I inneholder kildemateriale - lovsamlinger, reskriptsamlinger, domssamlinger etc. som er utgitt før år 1900, og Gm II inneholder generelle fremstillinger og lovkommentarer utgitt før år 1900.


Samlingen i Rettshistorisk bibliotek:

Alt som er oppstilt i biblioteket i Rettshistorisk samling er registrert i ORIA.
 

Publisert 17. aug. 2012 09:32 - Sist endret 17. aug. 2016 14:08