Rettskildeguiden

I norsk rettsvitenskap finnes det en rekke rettskilder som kan være relevante å trekke inn. Denne guiden gir deg en oversikt over de mest brukte rettskildene og i hvilke baser du kan søke etter disse.

 • Juridisk litteratur
  Oversikt over hvor du finner fagbøker, lovkommentarer, juridiske artikler og andre former for juridisk litteratur.
 • Norske rettskilder
  Oversikt over hvor du finner rettskilder fra norsk rett, som norske lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis og annen offentlig praksis.

 • Utenlandske rettskilder
  Oversikt over hvor du finner rettskilder fra utenlandske rettssystemer, for eksempel svenske lover, dansk juridisk litteratur eller amerikanske dommer.

 • Folkerett - Guide til internasjonale rettskilder
  Oversikt over hvor du finner rettskilder fra folkeretten, som traktater, rettspraksis fra internasjonale domstoler (som avgjørelser fra EMD) og praksis fra internasjonale organisasjoner (som resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd).

 • EU/EØS-rett - Guide til EU- og EØS-rett
  Oversikt over hvor du finner rettskilder fra EU- og EØS-retten, som traktater, direktiver og forordninger, og rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen.

Det finnes mange baser og rettskildeguiden er ikke uttømmende. Finner du ikke basen du trenger? Se oversikten over alle våre juridiske databaser, eller kontakt Juridisk bibliotek.

Publisert 9. jan. 2018 21:06 - Sist endret 13. aug. 2020 16:52