Rettskildeguiden

Juridisk bibliotek har laget flere guider som viser deg hvor du kan lete for å finne ulike rettskilder. Her finner du en oversikt over alle guidene våre.

 • Juridisk litteratur
  Oversikt over hvor du finner juridisk litteratur, f.eks. fagbøker, juridiske artikler og kommentarverker, om henholdsvis norske, internasjonale og utenlandske rettsforhold, 
 • Norske rettskilder
  Oversikt over hvor du finner rettskilder fra norsk rett, som norske lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis og annen offentlig praksis.

 • Utenlandske rettskilder
  Oversikt over hvor du finner rettskilder fra utenlandske rettssystemer, for eksempel svenske lover, danske forarbeider og amerikanske dommer.

 • Guide til internasjonale rettskilder
  Oversikt over hvor du finner rettskilder fra folkeretten, som traktater, rettspraksis fra internasjonale domstoler (som avgjørelser fra EMD) og praksis fra internasjonale organisasjoner (som resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd).

 • Guide til EU- og EØS-rett
  Oversikt over hvor du finner rettskilder fra EU- og EØS-retten, som traktater, direktiver og forordninger, og rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen.

Det finnes mange baser og rettskildeguiden er ikke uttømmende. Finner du ikke basen du trenger? Se vår juridiske nettviser, Orias oversikt over alle våre juridiske databaser, eller kontakt Juridisk bibliotek.

Publisert 9. jan. 2018 21:06 - Sist endret 22. juni 2021 15:33