Juridisk litteratur

Oversikt over hvor du kan søke etter lærebøker, avhandlinger, lovkommentarer, juridiske artikler og andre former for juridisk litteratur.

Juridisk litteratur (rettsoppfatninger) er alle kilder som presenterer, undersøker eller diskuterer innholdet i retten.

Et hovedskille går mellom akademiske sjangre, som lærebøker, lovkommentarer, juridiske artikler og avhandlinger, og ikke-akademiske sjangre, som nyhetsreportasjer og kronikker.

Trenger du hjelp til å finne relevant juridisk litteratur til en rettslig problemstilling? Prøv vår søkestrategi i fire trinn for å forbedre søkene dine.

 

Fagbøker

 • Oria er biblioteksbasen til Universitetet i Oslo. Her kan du søke etter lærebøker, lovkommentarer, tidsskrifter og doktorgradsavhandlinger, samt juridiske artikler, bokkapitler og bokanmeldelser. Du kan velge mellom tre forskjellige "soner" å søke i, velg:
  • Alt for å søke i alt som er registrert i hele Oria (samlingene til UiO, over hundre norske fagbibliotek og en rekke utenlandske baser).
  • Bøker i norske fagbibliotek for å søke i samlingene til over hundre norske fagbibliotek.
  • Bøker ved UiO for å søke i samlingene til UiO
    
 • E-bøker innen jus er en oversikt over e-bøker fra internasjonale forlagshus som Springer, Brill og Oxford Scholarship. Her kan du søke direkte i teksten (i Oria søker du ikke i teksten til en e-bok).
 • DUO er vitenarkivet til Universitetet i Oslo. Her kan du blant annet finne masteroppgaver som er sensurert ved UiO, og enkelte juridiske artikler og avhandlinger publisert av ansatte ved UiO

 • Google Scholar er Googles søkemotor for vitenskapelige arbeider. Her kan du finne bøker, artikler, avhandlinger, sammendrag og rapporter fra en rekke forskningsområder. Vær oppmerksom på at referansene ofte er ufullstendige og feilaktige. Klikk på lenken "FullText@UBO" for tilgang til fulltekst eller bestilling av lån/kopi.

Lovkommentarer

 • Gyldendal Rettsdata er Gyldendal forlags juridiske database. Rettsdata er bygget opp rundt Norsk Lovkommentar, som er et online juridiske kommentarverk hvor alle norske lover er kommentert av juridiske forfattere. Her finner du også e-bok-utgaver av trykte lovkommentarer og andre fagbøker gitt ut av Gyldendal.
 • Juridika (tidligere Kommentarutgaver.no) er Universitetsforlagets juridiske database. Her finner du e-bok-utgaver av trykte lovkommentarer og andre fagbøker gitt ut av Universitetsforlaget. 

 • Arbeidsrett.no er norsk base som spesialiserer seg på arbeidsrett. Her finner du blant annet kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, allmenngjøringsloven og lønnsnemndloven.

Juridiske artikler

 • Idunn er nordisk database for akademiske tidsskrifter. Her finner du et utvalg årganger av 17 juridiske tidsskrifter, deriblant Jussens Venner, Lov og Rett, og Tidsskrift for rettsvitenskap.
   
 • Lovdata Pro er en norsk rettskildebase. Her finner du rundt 8000 juridiske artikler, som tidligere har blitt publisert i juridiske tidsskrift og festskrift.
   
 • Se Søke etter juridiske artikler for en større oversikt over hvor du kan søke for å finne juridiske artikler publisert i norske, utenlandske og internasjonale tidsskrifter.

Oppslagsverk

 • Jusleksikon (Ordnett.no) er et norsk leksikon for jus. Her kan du finne oppslag på 5300 sentrale begreper innen jus.
   
 • Store Norske Leksikon er et norsk nettbasert leiksikon. Her kan du finne kvalitetssikrede leisikon-artikler om en rekke temaer, også innen jus. Artiklene er skrevet av faglige forfattere.
   
 • Wikipedia er et internasjonalt nettbassert leksikon. Her kan du finne leksikon-artikler om de fleste temaer. Artiklene er skrevet av leksikonets brukere.

Andre former

 • Atekst (Retriver) er en norsk database for sentrale nordiske aviser og et utvalg magasiner og tidsskrifter. Her kan du søke etter nyhetsreportasjer og kronikker.

 

Veiledninger

 

Publisert 9. jan. 2018 21:06 - Sist endret 18. feb. 2019 13:58