Juridisk litteratur

På denne siden finner du en oversikt over hvor du kan søke etter bøker, lovkommentarer, rettsvitenskapelige artikler, doktorgradsavhandlinger og andre former for juridisk litteratur.

Husk at du må være koblet til UiOs nettverk for å få tilgang på flere av basene. Bruker du en datamaskin på campus, er du automatisk påkoblet. Dersom du ikke er på campus, kan du koble deg på UiOs nettverk eksternt.

Baser med norsk litteratur

 • Oria er biblioteksbasen til Universitetet i Oslo.
  Her kan du søke etter bøker, lovkommentarer, tidsskrifter og doktorgradsavhandlinger, samt juridiske artikler, bokkapitler og bokanmeldelser. Du kan velge mellom tre forskjellige "soner" å søke i, velg:
  • Alt for å søke i alt som er registrert i hele Oria (samlingene til UiO, over hundre norske fagbibliotek og en rekke utenlandske baser).
  • Bøker i norske fagbibliotek for å søke i samlingene til over hundre norske fagbibliotek.
  • Bøker ved UiO for å søke i samlingene til UiO.
 • Gyldendal Rettsdata
  Her finner du "Norsk lovkommentar" hvor alle norske lover er kommentert, mer eller mindre grundig. Videre finner du en del e-bøker (inkludert bøker med kommentarer til enkeltlover).

 • Kommentarutgaver.no
  Her finner du e-bøker med kommentarer til enkeltlover fra Universitetsforlaget.

 • Arbeidsrett.no
  Inneholder blant annet kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, allmenngjøringsloven og lønnsnemndloven.

 • Atekst 
  Dette er en database for sentrale norske aviser og et utvalg magasiner og tidsskrifter. Her kan du søke etter nyhetssaker og kronikker.

 • DUO
  Her kan du blant annet finne masteroppgaver som er sensurert ved UiO, og enkelte artikler publisert av ansatte ved UiO.

Andre litteraturbaser

 • Juridiske artikler
  Oversikt over hvor du kan finne norske juridiske tidsskriftsartikler.
 • E-bøker innen jus
  Oversikt over e-bøker hvor du kan søke direkte i teksten (i Oria søker du ikke i teksten til en e-bok).

Veiledninger

 

 

Publisert 9. jan. 2018 21:06 - Sist endret 10. jan. 2018 16:37