Juridisk litteratur

Oversikt over hvor du finner fagbøker, lovkommentarer, juridiske artikler og andre former for juridisk litteratur.

Juridisk litteratur kommer i mange ulike sjangre. Et hovedskille går mellom akademiske sjangre, som lærebøker, lovkommentarer, juridiske artikler og avhandlinger, og ikke-akademiske sjangre, som nyhetsreportasjer og kronikker.

Trenger du å finne relevant juridisk litteratur til en rettslig problemstilling? Prøv vår søkestrategi i fire trinn for å forbedre søkene dine.

Fagbøker

 • Oria er biblioteksbasen til Universitetet i Oslo. Her kan du søke etter lærebøker, lovkommentarer, tidsskrifter og doktorgradsavhandlinger, samt juridiske artikler, bokkapitler og bokanmeldelser. Du kan velge mellom tre forskjellige "soner" å søke i, velg:
  • Alt for å søke i alt som er registrert i hele Oria (samlingene til UiO, over hundre norske fagbibliotek og en rekke utenlandske baser).
  • Bøker i norske fagbibliotek for å søke i samlingene til over hundre norske fagbibliotek.
  • Bøker ved UiO for å søke i samlingene til UiO.
 • DUO er vitenarkivet til Universitetet i Oslo. Her kan du blant annet finne masteroppgaver som er sensurert ved UiO, og enkelte juridiske artikler og avhandlinger publisert av ansatte ved UiO.

 • E-bøker innen jus
  Oversikt over e-bøker hvor du kan søke direkte i teksten (i Oria søker du ikke i teksten til en e-bok).

Lovkommentarer

 • Gyldendal Rettsdata er en norsk rettskildebase. Rettsdata er bygget opp rundt Norsk Lovkommentar, som er et online juridiske kommentarverk hvor alle norske lover er kommentert av juridiske forfattere. Her finner du også e-bok-utgaver av trykte lovkommentarer og andre fagbøker gitt ut av Gyldendal.
 • Kommentarutgaver.no er en norsk litteraturbase. Her finner du e-bok-utgaver av trykte lovkommentarer og andre fagbøker gitt ut av Universitetsforlaget.  

 • Arbeidsrett.no er norsk base som spesialiserer seg på arbeidsrett. Her finner du blant annet kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, allmenngjøringsloven og lønnsnemndloven.

Juridiske artikler

 • Idunn er nordisk database for akademiske tidsskrifter. Her finner du et utvalg årganger av 17 juridiske tidsskrifter, deriblant Jussens Venner, Lov og Rett, og Tidsskrift for rettsvitenskap.
   
 • Lovdata Pro er en norsk rettskildebase. Her finner du rundt 8000 juridiske artikler, som tidligere har blitt publisert i juridiske tidsskrift og festskrift.
   
 • Flere baser med juridiske artikler
  Et utvalg norske, utenlandske og internasjonale baser hvor du kan søke etter juridiske artikler publisert i norske, utenlandske og internasjonale tidsskrifter.

Oppslagsverk

Andre former

 • Atekst (Retriver) er en norsk database for sentrale nordiske aviser og et utvalg magasiner og tidsskrifter. Her kan du søke etter nyhetsreportasjer og kronikker.

Veiledninger

 

Publisert 9. jan. 2018 21:06 - Sist endret 14. aug. 2018 15:46