Veiledninger

Sist endret 14. okt. 2021 10:52 av Marte Birkeland Deichman-Sørensen

– En veiledning i hvordan du finner EØS-komitéens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen

Sist endret 13. aug. 2020 16:06 av Marte Birkeland Deichman-Sørensen

– En veiledning i hvordan du finner EU-organers forarbeider til rettsakter

Sist endret 13. aug. 2020 16:06 av Marte Birkeland Deichman-Sørensen

– En veiledning i hvordan du finner EU-rettens traktatgrunnlag

Sist endret 13. aug. 2020 16:04 av Marte Birkeland Deichman-Sørensen

– En veiledning i hvordan du finner EØS-rettens traktatgrunnlag

Sist endret 1. sep. 2021 16:33 av Marianne Karlsen

Forarbeidene til traktater finnes ikke samlet på ett sted. Listen under gir deg veiledning i hvor du kan begynne å lete.

Sist endret 18. juni 2021 16:08 av Marte Birkeland Deichman-Sørensen

– En veiledning i hvordan du finner forordninger og direktiver

Sist endret 13. aug. 2020 16:07 av Marte Birkeland Deichman-Sørensen

– En veiledning i hvordan du finner Generaladvokatens forslag til avgjørelse

Sist endret 22. jan. 2020 10:04 av Rebecca Josefine Five Bergstrøm

Rettslig teori kan komme til uttrykk i juridisk litteratur som avhandlinger, monografier og artikler. Men den kan også komme til uttrykk i utredninger og lignende fra ulike ekspertorganer og komiteer.

Her må man, som ellers når man legger juridisk litteratur til grunn for sin argumentasjon, utøve kildekritikk. Les mer om kildevurdering på søk og skriv.

Sist endret 21. mars 2022 13:09 av lanygaar@uio.no

— En veiledning i hvordan du finner juridisk litteratur om EU- og EØS-rett

Sist endret 16. aug. 2021 17:58 av Marte Birkeland Deichman-Sørensen

– En veiledning i hvordan du finner norsk rett som gjennomfører EØS-avtalens hoveddel, forordninger og direktiver

Sist endret 13. aug. 2020 16:07 av Marte Birkeland Deichman-Sørensen

– En veiledning i hvordan du finner rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen

Sist endret 10. mars 2021 17:08 av Marianne Karlsen
Sist endret 22. jan. 2021 08:24 av root@localhost

Denne guiden hjelper deg i å finne EU- og EØS-retten. Guiden er særlig laget for rettsanvenderen som vil finne frem til relevant EØS-rett. Guiden kan brukes som et verktøy til å undersøke en rettslig problemstilling hvor EØS-retten inngår i rettskildebildet. 

Sist endret 21. jan. 2022 10:58 av Rebecca Josefine Five Bergstrøm

Denne guiden veileder deg til å finne internasjonale rettskilder.

Sist endret 27. jan. 2021 09:57 av Hilde Westbye

På jusstudiet bruker du Lovdata Pro i studiene og på eksamen. Vi viser deg hvordan du søker etter rettskilder, samler dem i utvalg og gjør innarbeidelser. Vi deler også våre beste Lovdata-tips. 

Sist endret 14. jan. 2021 15:35 av Lars Andre Flaten
Sist endret 28. apr. 2022 13:21 av Marianne Karlsen
Sist endret 28. sep. 2021 09:41 av Marianne Karlsen
Sist endret 30. jan. 2020 09:44 av Rebecca Josefine Five Bergstrøm

Grunnlag for dannelse av statspraksis kan også komme til uttrykk i vedtak, praksis og lignenden fra mellomstatlige organisasjoner.

Sist endret 15. jan. 2020 11:31 av Rebecca Josefine Five Bergstrøm

Statspraksis kan komme til uttrykk i en rekke forskjellige kilder. Den kan komme til uttrykk både gjennom alle tre statsmaktenes aktiviteter, som rettsavgjørelser, lovgivning m.m.

Det er ikke mulig å lage uttømmende lister over alle kilder som bør undersøke.Under får du en pekepinn på hvilken typer kilder som kan være aktuell å undersøke, i tillegg til lovgivning og rettspraksis.