Finne forarbeider til traktater

Forarbeidene til traktater finnes ikke samlet på ett sted. Listen under gir deg veiledning i hvor du kan begynne å lete.

 1. Collected Travaux Préparatoires fra Yale Law School
 2. UN Human Rights Treaties - Travaux Préparatoires fra University of Virginia

 3. FNs Historical Archives, del av Audiovisual Library of International Law
 4. Søke etter Travaux Préparatoires og lignende via United Nations Official Document System (ODS)
 5. Finne Travaux Préparatoires til utvalgte artikler i EMK og EMKs tilleggsprotokoll 1. Samt til tilleggsprotokoll to til fem.
 6. Undersøke spesialsider for ulike traktater som for eksempel:
  1. UNCITRAL
  2. United Nations Convention against Organized Crime
  3. European Convention on Human Rights
 7. Søke etter Travaux Préparatoires i bibliotekskatalogen - Oria
 8. Generelt nettsøk
Publisert 15. jan. 2020 11:31 - Sist endret 1. sep. 2021 16:33