Finne juridisk litteratur

Rettslig teori kan komme til uttrykk i juridisk litteratur som avhandlinger, monografier og artikler. Men den kan også komme til uttrykk i utredninger og lignende fra ulike ekspertorganer og komiteer.

Her må man, som ellers når man legger juridisk litteratur til grunn for sin argumentasjon, utøve kildekritikk. Les mer om kildevurdering på søk og skriv.

Bøker og tidsskrifter

Søk etter trykte og elektroniske bøker og tidsskrifter i Oria, universitetsbibliotekets katalog.

Bruk filtrene i høyre kolonne til å avgrense trefflisten.

 

Søk etter litteratur i PPL Discovery, bibliotekskatalogen til Peace Palace Library.

Tidsskriftartikler

Det er flere steder du bør søke for å finne juridiske artikler:

I Oria kan du finne tidsskriftartikler og annen litteratur fra en rekke elektroniske databaser og tidsskrifter.

Google scholar er en søkemotor for artikler, bøker, avhandlinger, konferansepapirer m.m. publisert av akademiske fagfolk. Når du er logget på UiOs nettverk får du lenker inn i artikler og lignende som vi har i abonnement.

Juridisk bibliotek har en oversikt over de mest brukte ressursene for å søke etter juridiske artikler.

Utvalgte databaser med litteratur innen internasjonal rett

Oxford Scholarly Authorities on International Law(OSAIL)

The Max Planck Encyclopedias of International Law (MPIL)

Oxford Reports on International Law (ORIL)

Publisert 15. jan. 2020 11:31 - Sist endret 22. jan. 2020 10:04