Internasjonal rettspraksis

Internasjonale domstoler

International Court of Justice - ICJ

I List of All Cases finner du alle avsagte dommer og rådgivende uttalelser.

For å søke, bruk nettleserens innebygde søkefunksjon (Ctrl+F)

Når du trykker på saksnavnet kommer du til en oversiktsside for saken.

Saksgangen finner du i høyre kolonne. Trykk på Judgements i høyre kolonne for å få opp dommen, eventuelle dissenser, separate uttelelser m.v. i fulltekst.

 

Bruk "Document Search" for fulltekstsøk. Merk at dette kan generere en omfattende treffliste.

International Criminal Court - ICC

I List of All Cases finner du saker som både er avsluttet eller pågår ved domstolen.

Avgrens listen ut fra saksøkte, type lovbrudd m.m. Du kan også søke ved å bruk nettleserens innebygde søkefunksjon (Ctrl+F)

Trykk på saksøktes navn for å få mer informasjon om saken.

International Tribunal for the Law of the Sea - ITLOS

I List of All Cases finner du avgjørelsene fra tribunalen.

For å søke, bruk nettleserens innebygde søkefunksjon (Ctrl+F)

World Trade Organization Appellate Body - WTO AB

I Appellate Body Reports finner du sakene fra WTOs ankeorgan

Regionale domstoler

European Court of Human Rights - ECHR (EMD)

Gå til HUDOC, EMDs baser for avgjørelser.

Avgrens trefflisten ved å bruke filtrene i venstre kolonne.

For fulltekstsøk, søk på saksnummer m.m. Trykk på "Advanced Search" på toppen av nettsiden for å få opp søkefeltene.

For å begynne på et nytt søk, trykk på "CLEAR ALL" over trefflisten.

Inter-American Court of Human Rights

Gå til Jurisprudence Finder

Søkespråk avhenger av hvilket språk du velger i "Language for the order".
Merk! Alle avgjørelser foreligger ikke på alle språk, det er flest avgjørelser på spansk.

Trykk på "See Technical data of the case" eller "See file of the case"

African Court on Human and Peoples' Rights

Gå til Contentious Matters > Finalised Cases

For å søke, bruk nettleserens innebygde søkefunksjon (Ctrl+F)

Trykk på pilen ved siden av saksnavnet, trykk så p å"Click to See details" for å få opp lenker til avgjørelsen m.m.

 

For å finne Advisory opinions, trykk på Cases på toppen av siden og velg "Advisory Proceedings"

 

 

Publisert 15. jan. 2020 11:31 - Sist endret 28. apr. 2022 13:21