Nasjonal rettspraksis

Norge

Bruk LovdataPRO (innlogging)

  • Trykk på "Avansert søk"
  • Utvid "Rettsavgjørelser" i venstre kolonne ved å trykke på plusstegnet. hak av for "Alle sivile avgjørelser (SIV)" og "Alle strafferettslige avgjørelser (STR)"
  • Søk ut fra emne, fritekstsøk. Eller bruk lovhenvisningsfeltet for å finne alle dommer som henviser til en eller flere bestemmelser.

Gratis tilgang til siste års begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene via Lovdata

Sverige

Bruk Juno (Innlogging) for å finne rettspraksis mm

Danmark

Bruk Karnov Danmark (Innlogging) for å finne rettspraksis mm

 

Australia,Canada, European Union, Hong Kong, Korea, Storbritannia

 

Bruk Westlaw Classic (abonnement)

Trykk på "Cases" under "Content Type"

Velg Jurisdiksjon for å få opp søkefeltene.

Publisert 15. jan. 2020 11:31 - Sist endret 28. sep. 2021 09:41