Praksis fra internasjonale organisasjoner

Grunnlag for dannelse av statspraksis kan også komme til uttrykk i vedtak, praksis og lignenden fra mellomstatlige organisasjoner.

Resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og generalforsamling

Har du ikke saksnummeret, er det lett å lage det så lenge du vet nummeret på resolusjonen. Alle resolusjoner fra de ulike organene har felles første del i saksnummeret.

Organ Begynner med Eksempel
Sikkerhetsrådet S/RES/ Sikkerhetsrådsresolusjon nr. 1910 =
S/RES/1910
Generalforsamlingen A/RES/ Generalforsamlingsresolusjon nr 48/114 = A/RES/48/114

FNs menneskerettighetsorganer

Menneskerettighetsrådet

Resolusjoner fra menneskerettighetsrådet kan søkes opp via FNs Official Document System

Bruk "Symbol" feltet for å søke på saksnummer. Formatet på saksnummeret er A/HRC/RES/[sesjonsnummer]/[resolusjonsnummer]. Eksempel:  Menneskerettighetsrådets resolusjon nr. 26 fra sesjon 42 = A/HRC/RES/42/26

Traktatorganer

Human Rights Committee (CCPR)

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

Committee against Torture (CAT)

Committee on the Rights of the Child (CRC)

Committee on Migrant Workers (CMW) 

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Committee on Enforced Disappearances (CED)

The Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT) 

 

Samleside for menneskerettigheter fra FN for Norge

 

 

Publisert 15. jan. 2020 11:31 - Sist endret 30. jan. 2020 09:44