Statspraksis - nasjonalt nivå

Statspraksis kan komme til uttrykk i en rekke forskjellige kilder. Den kan komme til uttrykk både gjennom alle tre statsmaktenes aktiviteter, som rettsavgjørelser, lovgivning m.m.

Det er ikke mulig å lage uttømmende lister over alle kilder som bør undersøke.Under får du en pekepinn på hvilken typer kilder som kan være aktuell å undersøke, i tillegg til lovgivning og rettspraksis.

 

Norsk statspraksis

UD-Informasjon (1966-2001) (Trykt tidsskrift)

Norsk utenrikspolitisk årbok (1973-1992) (Trykt tidsskrift)

Taler og innlegg fra UD

Nordic Journal of International Law

HeinOnline 1930-2016  og Brill 1947-

Praksis fra andre stater:

Utrikesdepartementet i Sverige

Udenrigsministeriet i Danmark

Utanríkisráðuneytið på Island

Utrikesministeriet i Finland

Digest of United States Practice in International Law

Publisert 15. jan. 2020 11:31 - Sist endret 15. jan. 2020 11:31