Finne beslutning fra EØS-komitéen om innlemmelse i EØS-avtalen

– En veiledning i hvordan du finner EØS-komitéens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen

Beslutning fra EØS-komitéen om innlemmelse av forordning eller direktiv i EØS-avtalen

Hvilken database

Beslutning fra EØS-komiteen om å innlemme en forordning eller direktiv i EØS-avtalen ved å endre EØS-avtalens vedlegg finnes i Lovdata Pro og i EUR-Lex. 

Hvordan søke

Velg [Avansert søk] fra menyen. 

Trykk på plusstegnet ved siden av [Internasjonalt], deretter trykk på plusstegnet ved siden av [EØS], og så huk av for [EØS-komiteens beslutninger (NLXB)]. Ved fritektsøk benytt feltet [Emne]. 

Alternativt kan EØS-komiteens beslutning finnes ved først å finne forordningen eller direktivet, for derfra å se hen til boksen med forordningen/direktivets tittel, nummer osv. hvor det ved [Merknad] er lenke til EØS-komitéens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen hvis rettsakten er besluttet innlemmet.

I engelsk versjon: Trykk på lenken [Advanced search] som befinner seg like nedenfor knappen for hurtigsøk. 

I feltet [Collection] velg [All documents] fra nedtrekksmenyen. I feltet [Document reference] trykk på plusstegnet ved siden av [Other]. I menyen som dukker opp søk opp Decision og trykk på [Filter] og velg [Decision adopted by bodies created by international agreements] ved å huke av for denne og trykk [Select]. I feltet [Author of the document] trykk på plusstegnet ved siden av [Other]. Søk opp EEA og trykk på [Filter] for å huke av for [EEA Joint Committee] og trykk [Select]. Ved fritektsøk skriv inn søkeord i feltet [Text search]. Trykk på [Search].

Vi viser:

Musikk: Western Tanager av Chad Crouch

Hvis du ikke finner en beslutning fra EØS-komiteen om innlemmelse, er en mulighet at rettsakten ikke har blitt besluttet innlemmet i EØS-avtalen. En mulighet for å undersøke om dette kan være tilfellet er å søke opp rettsakten på Europalov.no for en oversikt over status og lenke til EØS-notatbasen.

 

Gå til Guiden for EU- og EØS-rett

Publisert 13. aug. 2020 16:06 - Sist endret 14. okt. 2021 10:52