Finne EØS-rettens traktatgrunnlag

– En veiledning i hvordan du finner EØS-rettens traktatgrunnlag

EØS-avtalen 

Hvilken database

EØS-avtalens hoveddel i konsolidert versjon, EØS-avtalens protokoller og EØS-avtalens vedlegg med innlemmede rettsakter (EØS-avtalen) finnes på EFTAs nettsider, Lovdatas åpne sider og i Lovdata Pro.

Hvordan søke

  • Lovdata Pro: Velg [Rettskilder] – [Internasjonalt] – trykk på [kronologisk register] under EØS-avtalen. Med denne fremgangsmåten finner du oversikt over hele EØS-avtalen i norsk språkversjon.
  • Lovdatas åpne sider: Velg [Rettskilder] og i menyen trykk på [EØS-avtalen]
  • EFTAs nettsider: Velg [EEA / RELATIONS WITH THE EU] - [EEA Legal texts]. Med denne fremgangsmåten finner du EØS-avtalens hoveddel i alle autentiske språkversjoner, og EØS-avtalens protokoller og vedlegg på engelsk. 

ODA-avtalen

Hvilken database

Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol (ODA-avtalen) i konsolidert versjon finnes på EFTAs nettsider og i Lovdata Pro.

Hvordan søke

  • EFTAs nettsider: Velg [EEA / RELATIONS WITH THE EU] - [EEA Legal texts]. Scroll ned [The Surveillance and Court Agreement] og trykk på [Agreement, Annexes and Protocols]. Med denne fremgangsmåten finner du ODA-avtalen i konsolidert versjon og ODA-avtalens protokoller og vedlegg, på engelsk. 
  • Lovdata Pro og Lovdatas åpne sider: Utfør hurtigsøk etter "EØS-loven". Fra venstremenyen velg [Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol]. Med denne fremgangsmåten finner du ODA-avtalen i konsolidert versjon på norsk. 

Vi viser:

Musikk: Western Tanager av Chad Crouch

Om EØS-rettens traktatgrunnlag

EØS-avtalens hoveddel og ODA-avtalen i konsoliderte versjoner utgjør det sentrale traktatgrunnlaget for EØS-retten. De konsoliderte versjonene anbefales som hovedinnfallsvinkel fordi det med senere traktater er gjort enkelte endringer, hovedsakelig i tiltredelsestraktater til EØS-avtalen for nye medlemsstater i EU, men også med traktater som endrer ODA-avtalen, som er slått sammen i de konsoliderte versjonene.

Metodepoeng

EØS-avtalens hoveddel, EØS-avtalens protokoller og selve teksten i EØS-avtalens vedlegg er autentiske på norsk i tillegg til på dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, islandsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk bulgarsk, estisk, kroatisk, latvisk, litauisk, maltesisk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk, tsjekkisk og ungarsk i henhold til EØS-avtalens hoveddel art. 129 nr. 1 første ledd, jfr. EØS-avtalens hoveddel art. 2 bokstav a. Det innebærer at rettsanvenderen må forholde seg til mer enn én språkversjon for å sammenholde disse ved tolkningen av ordlyden. ODA-avtalen er også autentisk i norsk språkutgave, i tillegg til på bla. engelsk. 

 

Gå til Guiden for EU- og EØS-rett

Publisert 13. aug. 2020 16:04 - Sist endret 13. aug. 2020 16:04