Finne EU-organers forarbeider til rettsakter

– En veiledning i hvordan du finner EU-organers forarbeider til rettsakter

Forarbeider til forordninger og direktiver som er gitt etter den alminnelige lovgivningsprosedyre (Europa-Parlamentet og Rådets forordning/direktiv)

Hvilken database

Forarbeider til forordninger og direktiver som er gitt etter den alminnelige lovgivningsprosedyre finnes på Europa-parlamentets lovgivningsmessige observasjonsorgans nettsider og i EUR-Lex. 

Hvordan søke

Fra menyen trykk på [Search]. I feltet [Search by reference] velg [Legislative act], for så å velge [Regulation (R)] ved forordning eller [Directive (L)]. Søk deretter med år og nummer fra forordningen/direktivets referanse, og trykk på [Add this filter]. Trykk på [Search] hvor lenke til oversikt over forarbeider til den aktuelle rettsakten følger rett nedenfor. 

I engelsk versjon: Finn forordningen eller direktivet i EUR-Lex, og om du ønsker veiledning er det veiledning i å finne forordninger og direktiver her. Fra venstremenyen velg [Procedure] hvor du finner oversikt over forarbeider til den aktuelle rettsakten.

Ved søk etter forarbeider til en rettsakt som ikke er vedtatt: I EUR-Lex trykk på lenken [Advanced search] som befinner seg like nedenfor knappen for hurtigsøk. I feltet [Collection] velg [Lawmaking procedures] fra nedtrekksmenyen. 

Vi viser:

Musikk: Western Tanager av Chad Crouch

Om EU-organers forarbeider til rettsakter

Metodepoeng 

I rettspraksis fra henholdvis EU-domstolen og EFTA-domstolen anvendes forarbeider til forordninger og direktiver ved tolkningen. Forarbeider til direktiver eller forarbeider har generelt lavere rettskildemessig vekt enn den norske rettsanvenderen er vant med. Den lavere rettskildemessige vekten kan begrunnes i lavere bruk av forarbeider i EU-domstolen enn i norske domstoler samt at EFTA-statene ikke har formell innflytelse i lovgivningsprosessen. 

 

Gå til Guiden for EU- og EØS-rett

Publisert 13. aug. 2020 16:06 - Sist endret 13. aug. 2020 16:06