Finne EU-rettens traktatgrunnlag

– En veiledning i hvordan du finner EU-rettens traktatgrunnlag

Traktaten om Den europeiske union (TEU)

Hvilken database

TEU i konsolidert versjon finnes i EUR-Lex og i Lovdata Pro.

Hvordan søke

  • EUR-Lex: I engelsk versjon: Under overskriften [EU law] trykk på [Treaties] for å velge [Treaties currently in force]. Under overskriften [Treaty on European Union (Consolidated version 2016)] velg [Treaty on European Union (Consolidated version 2016)]
  • Lovdata Pro: Fra toppmenyen velg [Rettskilder]. Fra venstremenyen velg [Internasjonalt]. Scroll til overskriften [EU] med underoverskrift [EUR-LEX ENGELSK] for under [Treaties] å velge [Kronologisk register]. Med denne fremgangsmåten finner du både TEU og TEUF.

Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte (TEUF)

Hvilken database

TEUF i konsolidert versjon finnes i EUR-Lex og i Lovdata Pro.

Hvordan søke

  •    EUR-Lex: I engelsk versjon: Under overskriften [EU  law] trykk på [Treaties] for å velge [Treaties currently in force]. Under overskriften [Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)] velg [Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)].    
  • Lovdata Pro: Fra toppmenyen velg [Rettskilder]. Fra venstremenyen velg [Internasjonalt]. Scroll til overskriften [EU] med underoverskrift [EUR-LEX ENGELSK] for under [Treaties] å velge [Kronologisk register]. Med denne fremgangsmåten finner du både TEU og TEUF.

Vi viser:

Musikk: Western Tanager av Chad Crouch

Om EU-rettens traktatgrunnlag

Traktaten om Den europeiske union (TEU) og Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte (TEUF) i konsoliderte versjoner utgjør det sentrale traktatgrunnlaget for EU-retten. De konsoliderte versjonene anbefales som hovedinnfallsvinkel fordi det med flere andre traktater er gjort endringer i TEU og TEUF som er slått sammen i de konsoliderte versjonene.

Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte forkortes på engelsk til TFEU, og på norsk kalles traktaten også for Traktaten om Den europeiske unions virkemåte, forkortet TEUV.

Metodepoeng

Norge er ikke medlem av EU, og ikke part i TEU eller TEUF. I en EØS-rettslig kontekst kan likevel TEU og TEUF ha betydning. Flere av bestemmelsene i EØS-avtalen ble kopiert over fra EU-rettens traktatgrunnlag. Hensynet til like regler i hele EØS-området, som er et formål med EØS-avtalen i henhold til EØS-avtalens hoveddel art. 1 nr. 1, innebærer at det skal foretas en lik tolkning av bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel som tilsvarer bestemmelser i EU-rettens traktatgrunnlag så lenge EØS-samarbeidets karakter ikke tilsier ulike regler. 

 

Gå til Guiden for EU- og EØS-rett

Publisert 13. aug. 2020 16:06 - Sist endret 13. aug. 2020 16:06