Finne forordninger og direktiver

– En veiledning i hvordan du finner forordninger og direktiver

Forordninger og direktiver

Hvilken database

Forordninger og direktiver finnes i EUR-Lex og i Lovdata Pro.

Hvordan søke

I engelsk versjon: Trykk på lenken [Advanced search] som befinner seg like nedenfor knappen for hurtigsøk. I feltet [Collection] velg [Legal acts] fra nedtrekksmenyen. 

Ved søk på nummer: I feltet [Document reference] skriv inn forordningen/direktivets år og nummer. Huk av for [All regulations] eller [All directives], og trykk på [Search]. 

Ved fritektsøk: I feltet [Text search] skriv inn søkeord, og avhuk [In title] eller [In text] for kun å gjøre søk i henholdsvis tittel eller i teksten, og trykk på [Search]. Filtrene i venstremenyen til trefflisten kan brukes for å avgrense søkeresultatene. Merk at hvilken språkversjon av EUR-Lex du bruker har betydning for hvilke søkeord du kan bruke, dvs. at i engelsk versjon må engelske søkeord benyttes. Det er ikke mulig å gjøre søk i EUR-Lex med norske søkeord, men ved å bruke EUR-Lex i dansk versjon kan danske søkeord benyttes. 

Velg [Avansert søk] fra menyen.

Ved søk etter norsk tekstversjon: Trykk på plusstegnet ved siden av [Internasjonalt], deretter trykk på plusstegnet ved siden av [EØS], og så huk av for [Rettsakter (NLX3)]. Ved fritektsøk og søk med forordningen/direktivets populærnavn benytt feltet [Emne]. Ved søk med forordningen/direktivets nummer benytt det nederste feltet [Nummer]. 

Ved søk etter dansk tekstversjon: Trykk på plusstegnet ved siden av [Internasjonalt], deretter trykk på plusstegnet ved siden av [EU], og så trykk på plusstegnet ved siden [EUR-Lex dansk], for så å huke av for [Forordninger/direktiver (DLX3)]. Ved fritektsøk benyttt feltet [Topic]. Ved søk med forordningen/direktivets tittel benytt feltet [Title]. Ved søk med forordningen/direktivets nummer benytt feltet [CELEX number], og om du ikke kjenner det eksakte CELEX-nummeret, men f.eks. år og nummer søk med år mellomrom nummer.

Ved søk etter engelsk tekstversjon: Trykk på plusstegnet ved siden av [Internasjonalt], deretter trykk på plusstegnet ved siden av [EU], og så trykk på plusstegnet ved siden [EUR-Lex engelsk], for så å huke av for [Secondary legislation (CLX3)]. Ved fritektsøk benyttt feltet [Topic]. Ved søk med forordningen/direktivets tittel benytt feltet [Title]. Ved søk med forordningen/direktivets nummer benytt feltet [CELEX number], og om du ikke kjenner det eksakte CELEX-nummeret, men f.eks. år og nummer søk med år mellomrom nummer.

Vi viser:

Musikk: Western Tanager av Chad Crouch

Om forordninger og direktiver

Det anbefales å gjøre søk etter en forordning eller direktiv i EUR-Lex. Der det er gjort endringer i forordningen/direktivet finnes konsolidert versjon av både forordninger og direktiver i EUR-Lex. I Lovdata Pro finnes ikke konsoliderte versjoner av forordninger eller direktiver. De konsoliderte versjonene anbefales undersøkt fordi det med andre rettsakter er gjort endringer i forordningen/direktivet som er slått sammen i den konsoliderte versjonen. På siden for forordningen/direktivet i EUR-Lex trykk på lenken til [Current consolidated version]. 

Metodepoeng

Norsk tekstversjon av et direktiv eller forordning som er besluttet innlemmet i EØS-avtalen er gyldig, jfr. EØS-avtalens hoveddel art. 129 nr. 1 tredje ledd. Samtidig er tekstversjon på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, gresk, italiensk, kroatisk, latvisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumensk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tsjekkisk, tysk, ungarsk og islandsk henholdsvis autentiske og gyldige tekstversjoner, jfr. EØS-avtalens hoveddel art. 129 nr. 1 tredje ledd. Det innebærer at rettsanvenderen må forholde seg til mer enn én språkversjon for å sammenholde disse ved tolkningen av ordlyden. 

 

Gå til Guiden for EU- og EØS-rett

Publisert 13. aug. 2020 16:06 - Sist endret 18. juni 2021 16:08