Finne juridisk litteratur om EU- og EØS-rett

— En veiledning i hvordan du finner juridisk litteratur om EU- og EØS-rett

Hva, hvor og hvordan søke etter juridisk litteratur om EU- og EØS-rett?

Hva finnes, hvilken database og hvordan søke i denne?

Generelt

Kommentarutgaver til TEU, TEUF i tillegg til utvalgte direktiver og forordninger i noteformat finnes i Karnov EU. Benytt lenken eller finn databasen Karnov EU. For UiO-tilgang benytt lenken eller finn Karnov EU etter å ha valgt å gjøre søk inn i [Databaser] i Oria. Bruk UiO programkiosk for tilgang til Karnov EU om du ikke er koblet til UiOs nettverk. 

Analyse av sentrale avgjørelser fra EU-domstolen og EFTA-domstolen, og avgjørelser fra norske domstoler som er EØS-relaterte, publiseres i tidsskriftet EuroRett, som finnes i Lovdata ProVelg [Avansert søk] fra toppmenyen, trykk på plusstegnet ved siden av [Litteratur], og huk av for [EuroRett].

Analyse av utvalgte avgjørelser fra EU-domstolen publiseres i Eukroniks periodevise oversikt over udviklingen i EU-Domstolens praksis, som finnes i Karnov EU. Se veiledning til Karnov EU to avsnitt overfor.    

Juridisk litteratur relatert til en avgjørelse fra EU-domstolen finnes i EUR-Lex. Det finnes oversikt over litteratur om den enkelte dom på siden for den aktuelle dommen, se under [Doctrine – Notes relating to the decision].

EU-kommisjonen bibliotekskatalog har, i tillegg til bibliografiske referanser til  trykt litteratur, lenker til bøker og artikler som har Open Access. 

Juridisk litteratur om EU- og EØS-rett finnes i biblioteksbasen Oria

For videre veiledning i å gjøre søk etter litteratur, se Juridisk biblioteks søkestrategi for juridisk litteratursøk

Vi viser:

Musikk: Western Tanager av Chad Crouch

 

Spesielt

Du finner blant annet e-bøker og artikler om immaterialrett i databasen Kluwer IP LawBenytt lenken eller finn databasen Kluwer IP Law. For UiO-tilgang benytt lenken eller finn Kluwer IP Law etter å ha valgt å gjøre søk inn i [Databaser] i Oria.

Du finner blant annet e-bøker og artikler om konkurranserett i databasen Kluwer Competition Law. Benytt lenken eller finn databasen Kluwer Competition Law. For UiO-tilgang benytt lenken eller finn Kluwer Competition Law etter å ha valgt å gjøre søk inn i [Databaser] i Oria.

Du kan særlig finne litteratur innen områder for forretningsjus og sjørett i databasen i-law.comBenytt lenken eller finn databasen i-law.com. For UiO-tilgang benytt lenken eller finn i-law.com etter å ha valgt å gjøre søk inn i [Databaser] i Oria, og oppgi din e-postadresse ved UiO.

 

Gå til Guiden for EU- og EØS-rett

Publisert 13. aug. 2020 16:07 - Sist endret 11. des. 2020 14:24