Guide til Lovdata Pro for nybegynnere

På jusstudiet bruker du Lovdata Pro i studiene og på eksamen. Vi viser deg hvordan du søker etter rettskilder, samler dem i utvalg og gjør innarbeidelser. Vi deler også våre beste Lovdata-tips. 

På jusstudiet ved UiO er Lovdata Pro det eneste tillatte hjelpemiddel på eksamen i de fleste norske emner. Er du fersk jusstudent bør du begynne å bruke Lovdata Pro med en gang!

Hvordan bruke Lovdata Pro? 

For å bruke Lovdata Pro må du først logge inn med ditt brukernavn og passord fra UiO. OBS: Velg Weblogin, ikke Feide. 

Finne rettskilder

Lovdata Pro er tillatt hjelpemiddel til eksamen, og det er et verktøy du bruker i studiene, både for å lære jus og forberede deg til eksamen. En rettskilde er det du bygger på når du skal avgjøre hva en rettsregel går ut på. Du kan finne rettskildene i Lovdata Pro på flere måter: 

  • Den enkleste måten er å søke på rettskildens tittel eller henvisning i hurtigsøket (f.eks. "kjøpsloven" eller "Rt-2004-675")
  • En annen måte er å følge krysshenvisningene fra rettskilde du allerede har funnet (f.eks. kjøpsloven) til andre rettkilder som er relatert til den (f.eks. forarbeidene til kjøpsloven eller relatert rettspraksis)
  • En tredje måte er å slå opp i den aktuelle rettskildens kronologiske register (f.eks. ble kjøpsloven vedtatt av Stortinget i 1988) eller alfabetiske register (f.eks. "K" for kjøpsloven)

Utvalg og mapper

I Lovdata Pro kan du du opprette egne utvalg hvor du samler rettskilder som hører sammen, f.eks. etter fag eller rettsområde. Du kan også opprette mapper hvor du samler flere utvalg. Du kan dele dine utvalg med andre og andre kan dele sine utvalg med deg. Noen faglærere lager egne faglærerutvalg som de legger ut på semestersiden. 

Obs! Tar du i bruk et utvalg noen har delt med deg må du huske å gjøre utvalget til "ditt eget", for ellers vil det ikke være tilgjengelig på eksamen. 

Innarbeidelser

I Lovdata Pro kan du innarbeide rettskildene du bruker. En innarbeidelse er dine egne noteringer i en rettskilde: uthevinger, understrekninger og merknader. Du kan skrive hva du vil i disse innarbeidelsene, men i eksamensmodus vil kun reglementerte innarbeidelser bli vist. Heldigvis gir Lovdata deg beskjed om hva som følger reglementet og ikke. 

Hvordan bruke Lovdata Pro i studiene?

Det finnes mange mulige måter å bruke Lovdata Pro i studiene. For å finne et system som fungerer bra for deg kan det være lurt å høre på andres erfaringer. 

Utvalgte tips fra tre studenter

Silje, Nasjida og Frida, studentvakter ved Juridisk bibliotek, deler noen av sine beste Lovdata Pro-tips med deg.

Utvalgte tips fra Juridisk bibliotek

Marte, universitetsbibliotekar ved Juridisk bibliotek, deler noen nyttige tips om Lovdata Pro. Hva betyr det at en lov er konsolidert? Hvordan er databasen Lovdata bygget opp? Hvordan bør man henvise til rettsavgjørelser fra Høyesterett? I videoen får du svar på disse vanlige spørsmålene. 

Lurer du på noe?

Lurer du på noe angående bruk av Lovdata Pro? Ta kontakt med Juridisk bibliotek eller JF-Infosenteret  (Student-IT), så hjelper vi deg så godt vi kan!

Se også fakultetets hjelpeside Lovdata Pro i studier og eksamen.

Publisert 14. des. 2020 09:53 - Sist endret 29. aug. 2022 10:56