Grunnloven 1814

Oversikt over digitale kilder knyttet til Grunnloven 1814.

Nettsteder om Grunnloven 1814

Skannet arkivmateriale

Grunnlovsdokumenter

 • Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge / udarbeydet af J.G. Adler og C.M. Falsen, også kalt Det Adler-Falsenske grundlovsutkast.
  Bla i manuskriptet(Kilde: GDM)
   
 • Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge / udarbeidet av J.G Adler og C.M. Falsen. Christiania 1814. 80 s. [Trykt materiale]. 
  Bla i boken (Kilde: NB)
   
 • Udkast til Grundlov for Kongeriget Norge paa Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814 / av Nicolai Wergeland 
  Vedlagt ligger: Brev fra N. Wergeland og O. Mørch til magistraten i Christiansand
  Bla i manuskriptet (Kilde: GDM)
   
 • Grunnloven 17. mai 1814
  Om dokumentet | pdf-versjon (Kilde: SA)
   
 • Grunnloven i ulike utgaver. [Transkribert] 
  Grunnloven av 17. mai 1814 | Grunnloven av 4. november 1814 | Gjeldende grunnlov (Kilde: SA)

Flere dokumenter knyttet til Eidsvoll 1814

 • Eidsvollsfullmakter
  Fra Digitalarkivet (Arkivverket)
   
 • Fortrolige Breve til en Ven, skrevne fra Eidsvold i Aaret 1814/ af et Medlem af Rigsforsamlingen 
  Les boken (Kilde: NB)
   
 • Kundgjørelse af Rigsforsamlingens Beslutninger af 19de Mai 1814, angaaende første ordentlige Storthings Holdelse og de Sager, som i Særdeleshed blive Gjenstand for dets Overveielse og Afgjørelse / utgitt av [Kongen]. Christiania 1814. 7 s.
  Bla i boken | Opplysninger i ORIA (Kilde: NB Digital)

Grunnlovsforskning ved Juridisk fakultet

 

Publisert 16. sep. 2020 15:57 - Sist endret 14. feb. 2022 12:11