Fagside for rettshistorie

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Karen Danbolt

Karen Danbolt

Kontaktbibliotekar for rettshistorie
Juridisk bibliotek

 

Rettshistorisk samling
Fra Retthistorisk samling (Foto: Karen Danbolt)

 

Begynn her:

  • Eldre norske rettskilder av Kjersti Selberg (PDF)
    Et bibliografisk hjelpemiddel til å finne frem til eldre norske rettskilder, fra middelalderen og frem til ca 1900. Et veldig godt utgangspunkt for å finne frem i og få en oversikt over de gamle norske rettskildene.

Boksøk

Emnesøk

 
Bøkene ved Juridisk bibliotek er systematisert etter et klassifikasjonssystem for rettsvitenskap, L-skjema. Hvert emneområde har ett eller flere L-nummer. Med utgangspunkt i dette registeret er det mulig å søke på L-nummer i Oria. Man kan også søke på emneord ordnet systematisk eller alfabetisk.

Digitale ressurser

Temasider

Digitaliserte bøker

Digitaliserte spesialsamlinger

Spesialsamlinger som inneholder juridisk litteratur:

Nettsteder

Podkaster

Kart

Rettshistorisk samling

Rettshistorisk samling er en spesialsamling for eldre juridisk og rettshistorisk litteratur. Samlingen er den mest omfattende i sitt slag i Norge.