Stampe - Erklæringer, Breve og Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende, 1793-1807

Nasjonalbiblioteket har digitalisert verket, og her finner du lenker til den skannede versjonen av de enkelte bind.

Erklæringer, Breve og Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende / af H. Stampe. - Kiøbenhavn, 1793-1807 (Gyldendal). - 6 b.

Lenke til de enkelte bind i serien:

Publisert 28. jan. 2022 09:57 - Sist endret 28. jan. 2022 11:03