International Bibliography of Art

The International Bibliography of Art (IBA) er etterfølgeren etter
Bibliography of the History of Art (BHA), som opphørte i 2007.
De dekker begge den klassiske kunsthistorien fra antikken til ca 1900.
IBA inneholder poster registrert etter 2008. Det er ikke mulig å søke i BHA og IBA samtidig.
For eldre litteratur er men henvist til å søke i BHA (1975-2007). Mer informasjon om BHA & RILA finnes på Getty Research Institute's sider.
OpenBibArt inneholder den franske delen av BHA og RAA for tidsrommet 1910 - 2008.Vi har nå fire kunsthistorie databaser i samme grensesnitt fra Proquest:
- International Bibliography of Art (IBA)
- ARTbibliographies Modern
- Avery Index to Architectural Periodicals
- Design and Applied Arts Index
 

Publisert 13. jan. 2012 11:50 - Sist endret 1. sep. 2015 14:28