Oppgaveskriving - for Bachelor-studenter

 1. Slå opp kunstneren(e) eller emnet i Oria.
 2. Sjekk hva som står om emnet i pensumlitteraturen.
 3. Gjør deg kjent med samlingene i biblioteket.
 4. Bla gjennom den mest aktuelle litteraturen, gjør dine egne sammenligninger.
 5. Slå opp kunstneren(e) i et eller flere kunstnerleksika.
 6. Slå opp kunstneren(e) i et eller flere tidsskrifter.
 7. Slå opp kunstneren(e) i en eller flere fagdatabaser.
 8. Avisartikler finnes i Atekst 
 9. Oppsøk muséer og andre samlinger.
 10. Aktuelle bildedatabeser er bl.a. KUB eller ArtStor
 11. Sitering og referanser for kunsthistorie
 12. Vurder kilden du skal bruke: Publikasjonshierarki i kunsthistorie
 13. Søk og Skriv: Nettsted med veiledning og hjelp til akademisk skriving.
 14. Det finnes egne veiledninger om kunsthistorisk skriving, under 808.0667 og 707.2
 15. UBs sider for refering og kildehenvisning.

 

 

Publisert 17. mars 2011 12:28 - Sist endret 13. feb. 2020 13:14