Kurs for Bachelorstudenter i Kunsthistorie

På kurset for KUN1000 legger vi vekt Norsk kunst, støtte til oppgaver i - Wiki.

På kurset for KUN3090 ser vi på hvilke aktuelle hjelpemidler som bør brukes for å skrive en god bachelor-oppgave.

Elementer som skal gjennomgås:
- Fagsidene i Kunsthistorie
- Samlingene i GSH og Sophus
- Råd i forbindelse med oppgaveskriving
- Sitering og referanser for kunsthistorie
- Søk og Skriv  

sok-skriv

Oria Oria er UBs søkesytem for trykt og elektronisk litteratur, bøker og artikler.
Man kan logge seg inn med UiO brukernavn. Da kan man redigere sin egen brukerprofil, ha oversikt over lån, reserveringer og annet.
Kunstbib Kunstbib er Norsk Kunsthistorisk Bibliografi. Dette er den viktigste oversikten over norsk kunsthistorie. Den har referanser til bøker og tidsskriftartikler fra ca 1990, med noen unntak går den også lenger tilbake, den inneholder ca 35.000 poster. Den har ikke oversikt over anmeldelser i aviser.
Norart Norart er den største norske tidsskrift-referansebasen. Den inneholder referanser til artikler fra ca. 500 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker, den inneholder ca 550.000 poster.
Atekst/Retriever Atekst inneholder redaksjonsarkivene til ca 100 norske aviser tilbake til midt på 1980-tallet. Mediearkivet inn holder ca 400 svenske aviser. Inneholder mange millioner fulltekstartikler. Her finner man også en god del utstillingsanmeldelser.  Oppdateres daglig.
JSTOR Mer enn 1000 eldre online tidsskrifter, hvorav ca. 230 innen kunst og arkitektur.
Viktige oppslagsverk Norsk kunstnerleksikon, Norges Kunsthistorie, Dictionary of Art, og mange fler.
Nasjonalmuseet for kunst (...) Katalogen til biblioteket ved Nasjonalmuseet. Biblioteket omfatter biblioteksamlingene i tidlegere Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.
Munchmuseets bibliotek Katalogen til Munchmuseets bibliotek.
Andre databaser  Oversikt over flere fagdatabaser for kunsthistorie.
Billedbaser Oversikt over aktuelle billedbaser for kunsthistorie.

 

Publisert 23. aug. 2011 10:40 - Sist endret 6. aug. 2018 11:37