Utvalgte Deweynummer innen Kunsthistorie

111.85 Estetikk, Filosofi, (se også 701.17 )
302.222 Bildeanalyse, Semiotikk, Ikonografi (se også: 701.1)
306.47 Kunst & Antropologi, Kunstsosiologi (se også 700.103)
700 Kunst & Kunsthistorie, Generelt
701 Kunsthistorie, Teori, filosofi, estetikk etc.
701.17 Kunsthistorie, Estetikk
702 Kunsthistorie, Blandete skrifter (inkl. konservering)
703 Kunsthistorie, Oppslagsverk
704 Kunsthistorie, Ikonografi etc.
705 Kunsthistorie, Serier, Tidsskrifter
706 Kunsthistorie, Organisasjoner
707 Kunsthistorie, Forskning
708 Kunsthistorie, Museer og gallerier
709 Kunsthistorie, Generelt
709.01 Kunsthistorie, Primitiv kunst
709.02 Kunsthistorie, Middelalderen
709.03 Kunsthistorie, Nyere tid
709.04 Kunsthistorie, 1900-tallet
709.05 Kunsthistorie, 2000-tallet
709.2 Kunstnere, monografier
709.3 Kunsthistorie, Antikken
709.4 Kunsthistorie, Europa
709.5 Kunsthistorie, Asia
709.6 Kunsthistorie, Afrika
709.7 Kunsthistorie, Nord-Amerika
709.8 Kunsthistorie, Latin-Amerika
709.9 Kunsthistorie, Australia
710 - 719 By- og regionplanlegging
720 Arkitektur, Generelt
720.92 Arkitekter, mongrafier
720.94 Arkitektur, Europa
720.942 Arkitektur, Storbritannia & England
720.943 Arkitektur, Tyskland & Mellom-Europa
720.944 Arkitektur, Frankrike
720.945 Arkitektur, Italia
720.946 Arkitektur, Spania & Portugal
720.947 Arkitektur, Russland & Øst-Europa
720.948 Arkitektur, Norden
720.9481 Arkitektur, Norge
720.949 Arkitektur, Europa, andre land
720.95 Arkitektur, Asia
720.96 Arkitektur, Afrika
720.97 Arkitektur, Nord-Amerika / USA
720.98 Arkitektur, Latin-Amerika
720.99 Arkitektur, Australia
721 Arkitektur, Ulike konstruksjoner
722 Arkitektur, Oldtiden
723 Arkitektur, Middelalderen
724 Arkitektur, Nyere tid
725 Arkitektur, Offentlige bygninger
726 Arkitektur, Religiøse bygninger
727 Arkitektur, Skoler, museer etc.
728 Arkitektur, Boliger, slott etc.
729 Arkitektur, Design & dekor
730 Skulptur, Generelt
730.92 Billedhuggere, monografier
731 Skulptur, Teknikk, motiv
732 Skulptur, Orientalsk oldtid (inkl. Egypt)
733 Skulptur, Gresk-Romersk oldtid
734 Skulptur, Middelalder
735 Skulptur, Nyere tid
736 Skulptur, Relieffer
737 Numismatikk
738 Keramisk kunst
739 Gull-& sølvsmed kunst
740 Tegnekunst, & Kunsthåndverk Generelt
741 Tegnekunst, generelt
741.5 Tegneserier / Manga
743 Tegnekunst, Ikonografi etc.
745 Design & Kunsthåndverk
746 Kunsthåndverk, Tekstilkunst
747 Interiørdesign, Interiørarkitektur
748 Kunsthåndverk, Glasskunst
749 Kunsthåndverk, Møbelkunst
750 Malerkunst, Generelt
751 Malerkunst, Teknikker (inkl. konservering)
752 Malerkunst, Farger
753 Malerkunst, Mytologi og symboler
754 Malerkunst, Genremaleri
755 Malerkunst, Religiøse motiver, Ikoner
757 Malerkunst, Mennesket som motiv, Portretter
758 Malerkunst, Andre motiver
759 Malerkunst, etter perioder og land
760 Grafisk kunst, Generelt
761-768 Grafisk kunst, ulike teknikker
769.92 Grafikere, monografier
769.94 Grafisk kunst, Europa
769.95 Grafisk kunst, Asia
769.97 Grafisk kunst, Nord-Amerika
770 Fotografi, Fotokunst generelt
770.92 Fotografer, monografier
770.94 Fotografi, Europa
770.97 Fotografi, Nord-Amerika
771 – 778   Fotografi, Filming, Teknikker, utstyr
779 Fotografi, Fotosamlinger etc.
 

Publisert 22. juli 2014 11:08 - Sist endret 3. juli 2019 15:01