Oppstillingsskjema for kunsthistorie

Grovt oppstillingsskjema for kunsthistorisk litteratur i U372 i Georg Sverdrups hus
Generelle oppslagsverk, Bakgrunnskunnskap:
I a 10 Generelle oppslagsverker, Leksika
I a 20 Andre referanseverker
I a 30 Kartverk
I a 40 Ordbøker
I a 50 Tekster
I a 60-90 Historie. Annet bakgrunnsstoff
Generelle oppslagsverk, Bakgrunnskunnskap:
I a 10 Generelle oppslagsverker, Leksika
I a 20 Andre referanseverker
I a 30 Kartverk
I a 40 Ordbøker
I a 50 Tekster
I a 60-90 Historie. Annet bakgrunnsstoff
Kunstvitenskap generelt:
I b 10-12 Bibliografi, Innføring, Terminologi
I b 20 Kunst- og kunstnerleksika
I b 30 Andre kunstoppslagsverk
I b 40 Verker av blandet innhold
I b 50 Festskrifter
I b 60 Kunsthistorie : generelle fremstillinger
I b 70-72 Kunsthistorie : enkelte tidsrom
I b 80 Teori, estetikk, kritikk, Fagets historie
I b 90 Annet
I c Teknikk, Anatomi
I d Stilhistorie, Ornament
I e 10-21 Ikonografi
I f 10-190 De enkelte kunstarter
I g 10-90 Håndverk, Industri, Brukskunst
I h 10-40 Ikke-europeisk kunst
De enkelte lands kunst:
II b 5-90 Norden
II c Norge
II c 10 Bibliografi
II c 20 Verker av blandet innhold
II c 30 Biografier (oppstilt etter den biograferte)
II c 40-90 Oversiktsverker (som I b)
II c 100-290    De enkelte kunstarter (som I f 10-190)
II c 300-390    Håndverk, Industri, Brukskunst
II c 400 Monumentpublikasjoner
  (Andre land: Underinndeling som Norge)
II d Danmark
II e Sverige
II f Island
II g Baltikum
II h Hellas
II i Bulgaria
II j England
II k Finland
II l Frankrike
II m Nederland, Belgia
II n Irland
II o Italia
II p Jugoslavia, Albania
II q Polen
II r Portugal
II s Romania
II t Russland
II u Skottland
II v Spania
II w Sveits
II x Tsjekkoslovakia
II y Tyskland
II z Ungarn
II æ Østerrike
II ø USA & Canada (andre deler av Amerika se I h 20)
Museer, Samlinger, Utstillinger
III a Museumsvirksomhet
III b Kataloger o.a.
III c Auksjons- og salgskataloger
Annet
IV a Biografi
IV b Topografi

 

Publisert 2. sep. 2009 15:32 - Sist endret 3. mai 2016 13:42